Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in English

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in English

॥ Kashi Vishwanatha Suprabhatam ॥

Vishvesham Maadhavam Dhund’im Dand’apaanim Cha Bhairavam ।
Vande Kaasheem Guhaam Gangaam Bhavaaneem Manikarnikaam ॥ 1 ॥

Uttisht’ha Kaashi Bhagavaan Prabhuvishvanaatho
Gangormi-Sangati-Shubhaih’ Paribhooshito’bjaih’ ।
Shreedhund’i-Bhairava-Mukhaih’ Sahitaa”Nnapoornaa
Maataa Cha Vaanchhati Mudaa Tava Suprabhaatam ॥ 2 ॥

Brahmaa Muraaristripuraantakaarih’
Bhaanuh’ Shashee Bhoomisuto Budhashcha ।
Gurushcha Shukrah’ Shani-Raahu-Ketavah’
Kurvantu Sarve Bhuvi Suprabhaatam ॥ 3 ॥

Vaaraanasee-Sthita-Gajaanana-Dhund’iraaja
Taapatrayaapaharane Prathita-Prabhaava ।
Aananda-Kandalakula-Prasavaikabhoome
Nityam Samasta-Jagatah’ Kuru Suprabhaatam ॥ 4 ॥

Brahmadravopamita-Gaanga-Payah’-Pravaahaih’
Punyaih’ Sadaiva Parichumbita-Paadapadme ।
Madhye-‘Khilaamaraganaih’ Parisevyamaane
Shreekaashike Kuru Sadaa Bhuvi Suprabhaatam ॥ 5 ॥

Pratnairasankhya-Mat’ha-Mandira-Teertha-Kund’a-
Praasaada-Ghat’t’a-Nivahaih’ Vidushaam Varaishcha
Aavarjayasyakhila-Vishva-Manaamsi Nityam
Shreekaashike Kuru Sadaa Bhuvi Suprabhaatam ॥ 6 ॥ ।

Ke Vaa Naraa Nu Sudhiyah’ Kudhiyo ।adhiyo Vaa
Vaanchhanti Naantasamaye Sharanam Bhavatyaah’ ।
He Kot’i-Kot’i-Jana-Mukti-Vidhaana-Dakshe
Shreekaashike Kuru Sadaa Bhuvi Suprabhaatam ॥ 7 ॥

Yaa Devairasurairmuneendratanayairgandharva-Yakshoragaih’
Naagairbhootalavaasibhirdvijavaraissamsevitaa Siddhaye ।
Yaa Gangottaravaahinee-Parisare Teerthairasankhyairvri’taa
Saa Kaashee Tripuraariraaja-Nagaree Deyaat Sadaa Mangalam ॥ 8 ॥

Teerthaanaam Pravaraa Manorathakaree Samsaara-Paaraaparaa
Nandaa-Nandi-Ganeshvarairupahitaa Devairasheshaih’-Stutaa ।
Yaa Shambhormani-Kund’alaika-Kanikaa Vishnostapo-Deerghikaa
Seyam Shreemanikarnikaa Bhagavatee Deyaat Sadaa Mangalam ॥ 9 ॥

Abhinava-Bisa-Vallee Paada-Padmasya Vishnoh’
Madana-Mathana-Maulermaalatee Pushpamaalaa ।
Yayati Jaya-Pataakaa Kaapyasau Mokshalakshmyaah’
Kshapita-Kali-Kalankaa Jaahnavee Nah’ Punaatu ॥ 10 ॥

Gaangam Vaari Manohaari Muraari-Charanachyutam ।
Tripuraari-Shirashchaari Paapahaari Punaatu Maam ॥ 11 ॥

Vighnaavaasa-Nivaasakaarana-Mahaagand’asthalaalambitah’
Sindooraaruna-Punja-Chandrakirana-Prachchhaadi-Naagachchhavih’ ।
Shreevighneshvara-Vallabho Girijayaa Saanandamaananditah’ (Paat’habheda Vishveshvara)
Smeraasyastava Dhund’iraaja-Mudito Deyaat Sadaa Mangalam ॥ 12 ॥

Kant’he Yasya Lasatkaraala-Garalam Gangaajalam Mastake
Vaamaange Giriraajaraaja-Tanayaa Jaayaa Bhavaanee Satee ।
Nandi-Skanda-Ganaadhiraaja-Sahitah’ Shreevishvanaathaprabhuh’
Kaashee-Mandira-Samsthito’khilaguruh’ Deyaat Sadaa Mangalam ॥ 13 ॥

Shreevishvanaatha Karunaamri’ta-Poorna-Sindho
Sheetaamshu-Khand’a-Samalankri’ta-Bhavyachood’a ।
Uttisht’ha Vishvajana-Mangala-Saadhanaaya
Nityam Sarvajagatah’ Kuru Suprabhaatam ॥ 14 ॥

Shreevishvanaatha Vri’shabha-Dhvaja Vishvavandya
Sri’sht’i-Sthiti-Pralaya-Kaaraka Devadeva ।
Vaachaamagochara Maharshi-Nutaanghri-Padma
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 15 ॥

Shreevishvanaatha Bhavabhanjana Divyabhaava
Gangaadhara Pramatha-Vandita Sundaraanga ।
Naagendra-Haara Nata-Bhakta-Bhayaapahaara
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 16 ॥

Shreevishvanaatha Tava Paadayugam Namaami
Nityam Tavaiva Shiva Naama Hri’daa Smaraami ।
Vaacham Tavaiva Yashasaa’nagha Bhooshayaami
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 17 ॥

Kaashee-Nivaasa-Muni-Sevita-Paada-Padma
Gangaa-Jalaugha-Parishikta-Jat’aakalaapa ।
Asyaakhilasya Jagatah’ Sacharaacharasya
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 18 ॥

Gangaadharaadritanayaa-Priya Shaantamoorte
Vedaanta-Vedya Sakaleshvara Vishvamoorte ।
Koot’astha Nitya Nikhilaagama-Geeta-Keerte
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 19 ॥

Vishvam Samastamidamadya Ghanaandhakaare
Mohaatmake Nipatitam Jad’ataamupetam ।
Bhaasaa Vibhaasya Parayaa Tadamogha-Shakte
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 20 ॥

Soonuh’ Samasta-Jana-Vighna-Vinaasa-Daksho
Bhaaryaa’nnadaana-Nirataa-‘Viratam Janebhyah’ ।
Khyaatah’ Svayam Cha Shivakri’t Sakalaarthi-Bhaajaam
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 21 ॥

Ye No Namanti Na Japanti Na Chaamananti
No Vaa Lapanti Vilapanti Nivedayanti ।
Teshaamabodha-Shishu-Tulya-Dhiyaam Naraanaam
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 22 ॥

Shreekant’ha Kant’ha-Dhri’ta-Pannaga Neelakant’ha
Sotkant’ha-Bhakta-Nivahopahitopa-Kant’ha ।
Bhasmaangaraaga-Parishobhita-Sarvadeha
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 23 ॥

Shreepaarvatee-Hri’daya-Vallabha Pancha-Vaktra
Shreeneela-Kant’ha Nri’-Kapaala-Kalaapa-Maala ।
Shreevishvanaatha Mri’du-Pankaja-Manju-Paada
Vaaraanaseepurapate Kuru Suprabhaatam ॥ 24 ॥

Dugdha-Pravaaha-Kamaneeya-Taranga-Bhange
Punya-Pravaaha-Paripaavita-Bhakta-Sange ।
Nityam Tapasvi-Jana-Sevita-Paada-Padme
Gange Sharanya-Shivade Kuru Suprabhaatam ॥ 25 ॥

Saanandamaananda-Vane Vasantam Aananda-Kandam Hata-Paapa-Vri’ndam ।
Vaaraanasee-Naathamanaatha-Naatham Shreevishvanaatham Sharanam Prapadye ॥ 26 ॥

***

Credit the Video: Sri Kasi Viswanath bhajan YouTube Channel

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in Hindi

॥ श्री काशी विश्वनाथ सुप्रभातम् ॥

विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवम् ।
वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम् ॥ १ ॥

उत्तिष्ठ काशि भगवान् प्रभुविश्वनाथो
गङ्गोर्मि-संगति-शुभैः परिभूषितोऽब्जैः ।
श्रीधुण्डि-भैरव-मुखैः सहिताऽऽन्नपूर्णा
माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम् ॥ २ ॥

ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारिः
भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च ।
गुरुश्च शुक्रः शनि-राहु-केतवः
कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम् ॥ ३ ॥

वाराणसी-स्थित-गजानन-धुण्डिराज
तापत्रयापहरणे प्रथित-प्रभाव ।
आनन्द-कन्दलकुल-प्रसवैकभूमे
नित्यं समस्त-जगतः कुरु सुप्रभातम् ॥ ४ ॥

ब्रह्मद्रवोपमित-गाङ्ग-पयः-प्रवाहैः
पुण्यैः सदैव परिचुंबित-पादपद्मे ।
मध्ये-ऽखिलामरगणैः परिसेव्यमाने
श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् ॥ ५ ॥

प्रत्नैरसंख्य-मठ-मन्दिर-तीर्थ-कुण्ड-
प्रासाद-घट्ट-निवहैः विदुषां वरैश्च
आवर्जयस्यखिल-विश्व-मनांसि नित्यं
श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् ॥ ६ ॥।

के वा नरा नु सुधियः कुधियो.अधियो वा
वाञ्छन्ति नान्तसमये शरणं भवत्याः ।
हे कोटि-कोटि-जन-मुक्ति-विधान-दक्षे
श्रीकाशिके कुरु सदा भुवि सुप्रभातम् ॥ ७ ॥

या देवैरसुरैर्मुनीन्द्रतनयैर्गन्धर्व-यक्षोरगैः
नागैर्भूतलवासिभिर्द्विजवरैस्संसेविता सिद्धये ।
या गङ्गोत्तरवाहिनी-परिसरे तीर्थैरसंख्यैर्वृता
सा काशी त्रिपुरारिराज-नगरी देयात् सदा मङ्गलम् ॥ ८ ॥

तीर्थानां प्रवरा मनोरथकरी संसार-पारापरा
नन्दा-नन्दि-गणेश्वरैरुपहिता देवैरशेषैः-स्तुता ।
या शंभोर्मणि-कुण्डलैक-कणिका विष्णोस्तपो-दीर्घिका
सेयं श्रीमणिकर्णिका भगवती देयात् सदा मङ्गलम् ॥ ९ ॥

अभिनव-बिस-वल्ली पाद-पद्मस्य विष्णोः
मदन-मथन-मौलेर्मालती पुष्पमाला ।
जयति जय-पताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्म्याः
क्षपित-कलि-कलङ्का जाह्नवी नः पुनातु ॥ १० ॥

गाङ्गं वारि मनोहारि मुरारि-चरणच्युतम् ।
त्रिपुरारि-शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम् ॥ ११ ॥

विघ्नावास-निवासकारण-महागण्डस्थलालंबितः
सिन्दूरारुण-पुञ्ज-चन्द्रकिरण-प्रच्छादि-नागच्छविः ।
श्रीविघ्नेश्वर-वल्लभो गिरिजया सानन्दमानन्दितः (पाठभेद विश्वेश्वर)
स्मेरास्यस्तव धुण्डिराज-मुदितो देयात् सदा मङ्गलम् ॥ १२ ॥

कण्ठे यस्य लसत्कराल-गरलं गङ्गाजलं मस्तके
वामाङ्गे गिरिराजराज-तनया जाया भवानी सती ।
नन्दि-स्कन्द-गणाधिराज-सहितः श्रीविश्वनाथप्रभुः
काशी-मन्दिर-संस्थितोऽखिलगुरुः देयात् सदा मङ्गलम् ॥ १३ ॥

श्रीविश्वनाथ करुणामृत-पूर्ण-सिन्धो
शीतांशु-खण्ड-समलंकृत-भव्यचूड ।
उत्तिष्ठ विश्वजन-मङ्गल-साधनाय
नित्यं सर्वजगतः कुरु सुप्रभातम् ॥ १४ ॥

श्रीविश्वनाथ वृषभ-ध्वज विश्ववन्द्य
सृष्टि-स्थिति-प्रलय-कारक देवदेव ।
वाचामगोचर महर्षि-नुताङ्घ्रि-पद्म
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ १५ ॥

श्रीविश्वनाथ भवभञ्जन दिव्यभाव
गङ्गाधर प्रमथ-वन्दित सुन्दराङ्ग ।
नागेन्द्र-हार नत-भक्त-भयापहार
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ १६ ॥

श्रीविश्वनाथ तव पादयुगं नमामि
नित्यं तवैव शिव नाम हृदा स्मरामि ।
वाचं तवैव यशसाऽनघ भूषयामि
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ १७ ॥

काशी-निवास-मुनि-सेवित-पाद-पद्म
गङ्गा-जलौघ-परिषिक्त-जटाकलाप ।
अस्याखिलस्य जगतः सचराचरस्य
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ १८ ॥

गङ्गाधराद्रितनया-प्रिय शान्तमूर्ते
वेदान्त-वेद्य सकलेश्वर विश्वमूर्ते ।
कूटस्थ नित्य निखिलागम-गीत-कीर्ते
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ १९ ॥

विश्वं समस्तमिदमद्य घनान्धकारे
मोहात्मके निपतितं जडतामुपेतम् ।
भासा विभास्य परया तदमोघ-शक्ते
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ २० ॥

सूनुः समस्त-जन-विघ्न-विनास-दक्षो
भार्याऽन्नदान-निरता-ऽविरतं जनेभ्यः ।
ख्यातः स्वयं च शिवकृत् सकलार्थि-भाजां
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ २१ ॥

ये नो नमन्ति न जपन्ति न चामनन्ति
नो वा लपन्ति विलपन्ति निवेदयन्ति ।
तेषामबोध-शिशु-तुल्य-धियां नराणां
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ २२ ॥

श्रीकण्ठ कण्ठ-धृत-पन्नग नीलकण्ठ
सोत्कण्ठ-भक्त-निवहोपहितोप-कण्ठ ।
भस्माङ्गराग-परिशोभित-सर्वदेह
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ २३ ॥

श्रीपार्वती-हृदय-वल्लभ पञ्च-वक्त्र
श्रीनील-कण्ठ नृ-कपाल-कलाप-माल ।
श्रीविश्वनाथ मृदु-पङ्कज-मञ्जु-पाद
वाराणसीपुरपते कुरु सुप्रभातम् ॥ २४ ॥

दुग्ध-प्रवाह-कमनीय-तरङ्ग-भङ्गे
पुण्य-प्रवाह-परिपावित-भक्त-सङ्गे ।
नित्यं तपस्वि-जन-सेवित-पाद-पद्मे
गङ्गे शरण्य-शिवदे कुरु सुप्रभातम् ॥ २५ ॥

सानन्दमानन्द-वने वसन्तं आनन्द-कन्दं हत-पाप-वृन्दम् ।
वाराणसी-नाथमनाथ-नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ २६ ॥

***

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in Oriya

॥ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥

ବିଶ୍ୱେଶଂ ମାଧବଂ ଧୁଣ୍ଡିଂ ଦଣ୍ଡପାଣିଂ ଚ ଭୈରବମ୍ ।
ବନ୍ଦେ କାଶୀଂ ଗୁହାଂ ଗଙ୍ଗାଂ ଭବାନୀଂ ମଣିକର୍ଣିକାମ୍ ॥ ୧ ॥

ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କାଶି ଭଗବାନ୍ ପ୍ରଭୁବିଶ୍ୱନାଥୋ
ଗଙ୍ଗୋର୍ମି-ସଂଗତି-ଶୁଭୈଃ ପରିଭୂଷିତୋଽବ୍ଜୈଃ ।
ଶ୍ରୀଧୁଣ୍ଡି-ଭୈରବ-ମୁଖୈଃ ସହିତାଽଽନ୍ନପୂର୍ଣା
ମାତା ଚ ବାଞ୍ଛତି ମୁଦା ତବ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରିସ୍ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାରିଃ
ଭାନୁଃ ଶଶୀ ଭୂମିସୁତୋ ବୁଧଶ୍ଚ ।
ଗୁରୁଶ୍ଚ ଶୁକ୍ରଃ ଶନି-ରାହୁ-କେତବଃ
କୁର୍ୱନ୍ତୁ ସର୍ୱେ ଭୁବି ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୩ ॥

ବାରାଣସୀ-ସ୍ଥିତ-ଗଜାନନ-ଧୁଣ୍ଡିରାଜ
ତାପତ୍ରୟାପହରଣେ ପ୍ରଥିତ-ପ୍ରଭାବ ।
ଆନନ୍ଦ-କନ୍ଦଲକୁଲ-ପ୍ରସବୈକଭୂମେ
ନିତ୍ୟଂ ସମସ୍ତ-ଜଗତଃ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୪ ॥

ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରବୋପମିତ-ଗାଙ୍ଗ-ପୟଃ-ପ୍ରବାହୈଃ
ପୁଣ୍ୟୈଃ ସଦୈବ ପରିଚୁଂବିତ-ପାଦପଦ୍ମେ ।
ମଧ୍ୟେ-ଽଖିଲାମରଗଣୈଃ ପରିସେବ୍ୟମାନେ
ଶ୍ରୀକାଶିକେ କୁରୁ ସଦା ଭୁବି ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୫ ॥

ପ୍ରତ୍ନୈରସଂଖ୍ୟ-ମଠ-ମନ୍ଦିର-ତୀର୍ଥ-କୁଣ୍ଡ-
ପ୍ରାସାଦ-ଘଟ୍ଟ-ନିବହୈଃ ବିଦୁଷାଂ ବରୈଶ୍ଚ
ଆବର୍ଜୟସ୍ୟଖିଲ-ବିଶ୍ୱ-ମନାଂସି ନିତ୍ୟଂ
ଶ୍ରୀକାଶିକେ କୁରୁ ସଦା ଭୁବି ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୬ ॥।

କେ ବା ନରା ନୁ ସୁଧିୟଃ କୁଧିୟୋ.ଅଧିୟୋ ବା
ବାଞ୍ଛନ୍ତି ନାନ୍ତସମୟେ ଶରଣଂ ଭବତ୍ୟାଃ ।
ହେ କୋଟି-କୋଟି-ଜନ-ମୁକ୍ତି-ବିଧାନ-ଦକ୍ଷେ
ଶ୍ରୀକାଶିକେ କୁରୁ ସଦା ଭୁବି ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୭ ॥

ଯା ଦେବୈରସୁରୈର୍ମୁନୀନ୍ଦ୍ରତନୟୈର୍ଗନ୍ଧର୍ୱ-ଯକ୍ଷୋରଗୈଃ
ନାଗୈର୍ଭୂତଲବାସିଭିର୍ଦ୍ୱିଜବରୈସ୍ସଂସେବିତା ସିଦ୍ଧୟେ ।
ଯା ଗଙ୍ଗୋତ୍ତରବାହିନୀ-ପରିସରେ ତୀର୍ଥୈରସଂଖ୍ୟୈର୍ୱୃତା
ସା କାଶୀ ତ୍ରିପୁରାରିରାଜ-ନଗରୀ ଦେୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୮ ॥

ତୀର୍ଥାନାଂ ପ୍ରବରା ମନୋରଥକରୀ ସଂସାର-ପାରାପରା
ନନ୍ଦା-ନନ୍ଦି-ଗଣେଶ୍ୱରୈରୁପହିତା ଦେବୈରଶେଷୈଃ-ସ୍ତୁତା ।
ଯା ଶଂଭୋର୍ମଣି-କୁଣ୍ଡଲୈକ-କଣିକା ବିଷ୍ଣୋସ୍ତପୋ-ଦୀର୍ଘିକା
ସେୟଂ ଶ୍ରୀମଣିକର୍ଣିକା ଭଗବତୀ ଦେୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୯ ॥

ଅଭିନବ-ବିସ-ବଲ୍ଲୀ ପାଦ-ପଦ୍ମସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୋଃ
ମଦନ-ମଥନ-ମୌଲେର୍ମାଲତୀ ପୁଷ୍ପମାଲା ।
ଜୟତି ଜୟ-ପତାକା କାପ୍ୟସୌ ମୋକ୍ଷଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ
କ୍ଷପିତ-କଲି-କଲଙ୍କା ଜାହ୍ନବୀ ନଃ ପୁନାତୁ ॥ ୧୦ ॥

ଗାଙ୍ଗଂ ବାରି ମନୋହାରି ମୁରାରି-ଚରଣଚ୍ୟୁତମ୍ ।
ତ୍ରିପୁରାରି-ଶିରଶ୍ଚାରି ପାପହାରି ପୁନାତୁ ମାମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ବିଘ୍ନାବାସ-ନିବାସକାରଣ-ମହାଗଣ୍ଡସ୍ଥଲାଲଂବିତଃ
ସିନ୍ଦୂରାରୁଣ-ପୁଞ୍ଜ-ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ-ପ୍ରଚ୍ଛାଦି-ନାଗଚ୍ଛବିଃ ।
ଶ୍ରୀବିଘ୍ନେଶ୍ୱର-ବଲ୍ଲଭୋ ଗିରିଜୟା ସାନନ୍ଦମାନନ୍ଦିତଃ (ପାଠଭେଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର)
ସ୍ମେରାସ୍ୟସ୍ତବ ଧୁଣ୍ଡିରାଜ-ମୁଦିତୋ ଦେୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧୨ ॥

କଣ୍ଠେ ଯସ୍ୟ ଲସତ୍କରାଲ-ଗରଲଂ ଗଙ୍ଗାଜଲଂ ମସ୍ତକେ
ବାମାଙ୍ଗେ ଗିରିରାଜରାଜ-ତନୟା ଜାୟା ଭବାନୀ ସତୀ ।
ନନ୍ଦି-ସ୍କନ୍ଦ-ଗଣାଧିରାଜ-ସହିତଃ ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥପ୍ରଭୁଃ
କାଶୀ-ମନ୍ଦିର-ସଂସ୍ଥିତୋଽଖିଲଗୁରୁଃ ଦେୟାତ୍ ସଦା ମଙ୍ଗଲମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ କରୁଣାମୃତ-ପୂର୍ଣ-ସିନ୍ଧୋ
ଶୀତାଂଶୁ-ଖଣ୍ଡ-ସମଲଂକୃତ-ଭବ୍ୟଚୂଡ ।
ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱଜନ-ମଙ୍ଗଲ-ସାଧନାୟ
ନିତ୍ୟଂ ସର୍ୱଜଗତଃ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ ବୃଷଭ-ଧ୍ୱଜ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ
ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ପ୍ରଲୟ-କାରକ ଦେବଦେବ ।
ବାଚାମଗୋଚର ମହର୍ଷି-ନୁତାଙ୍ଘ୍ରି-ପଦ୍ମ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ ଭବଭଞ୍ଜନ ଦିବ୍ୟଭାବ
ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରମଥ-ବନ୍ଦିତ ସୁନ୍ଦରାଙ୍ଗ ।
ନାଗେନ୍ଦ୍ର-ହାର ନତ-ଭକ୍ତ-ଭୟାପହାର
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ ତବ ପାଦୟୁଗଂ ନମାମି
ନିତ୍ୟଂ ତବୈବ ଶିବ ନାମ ହୃଦା ସ୍ମରାମି ।
ବାଚଂ ତବୈବ ଯଶସାଽନଘ ଭୂଷୟାମି
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୧୭ ॥

କାଶୀ-ନିବାସ-ମୁନି-ସେବିତ-ପାଦ-ପଦ୍ମ
ଗଙ୍ଗା-ଜଲୌଘ-ପରିଷିକ୍ତ-ଜଟାକଲାପ ।
ଅସ୍ୟାଖିଲସ୍ୟ ଜଗତଃ ସଚରାଚରସ୍ୟ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଗଙ୍ଗାଧରାଦ୍ରିତନୟା-ପ୍ରିୟ ଶାନ୍ତମୂର୍ତେ
ବେଦାନ୍ତ-ବେଦ୍ୟ ସକଲେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱମୂର୍ତେ ।
କୂଟସ୍ଥ ନିତ୍ୟ ନିଖିଲାଗମ-ଗୀତ-କୀର୍ତେ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ବିଶ୍ୱଂ ସମସ୍ତମିଦମଦ୍ୟ ଘନାନ୍ଧକାରେ
ମୋହାତ୍ମକେ ନିପତିତଂ ଜଡତାମୁପେତମ୍ ।
ଭାସା ବିଭାସ୍ୟ ପରୟା ତଦମୋଘ-ଶକ୍ତେ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ସୂନୁଃ ସମସ୍ତ-ଜନ-ବିଘ୍ନ-ବିନାସ-ଦକ୍ଷୋ
ଭାର୍ୟାଽନ୍ନଦାନ-ନିରତା-ଽବିରତଂ ଜନେଭ୍ୟଃ ।
ଖ୍ୟାତଃ ସ୍ୱୟଂ ଚ ଶିବକୃତ୍ ସକଲାର୍ଥି-ଭାଜାଂ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଯେ ନୋ ନମନ୍ତି ନ ଜପନ୍ତି ନ ଚାମନନ୍ତି
ନୋ ବା ଲପନ୍ତି ବିଲପନ୍ତି ନିବେଦୟନ୍ତି ।
ତେଷାମବୋଧ-ଶିଶୁ-ତୁଲ୍ୟ-ଧିୟାଂ ନରାଣାଂ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ଶ୍ରୀକଣ୍ଠ କଣ୍ଠ-ଧୃତ-ପନ୍ନଗ ନୀଲକଣ୍ଠ
ସୋତ୍କଣ୍ଠ-ଭକ୍ତ-ନିବହୋପହିତୋପ-କଣ୍ଠ ।
ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗ-ପରିଶୋଭିତ-ସର୍ୱଦେହ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨୩ ॥

ଶ୍ରୀପାର୍ୱତୀ-ହୃଦୟ-ବଲ୍ଲଭ ପଞ୍ଚ-ବକ୍ତ୍ର
ଶ୍ରୀନୀଲ-କଣ୍ଠ ନୃ-କପାଲ-କଲାପ-ମାଲ ।
ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ ମୃଦୁ-ପଙ୍କଜ-ମଞ୍ଜୁ-ପାଦ
ବାରାଣସୀପୁରପତେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଦୁଗ୍ଧ-ପ୍ରବାହ-କମନୀୟ-ତରଙ୍ଗ-ଭଙ୍ଗେ
ପୁଣ୍ୟ-ପ୍ରବାହ-ପରିପାବିତ-ଭକ୍ତ-ସଙ୍ଗେ ।
ନିତ୍ୟଂ ତପସ୍ୱି-ଜନ-ସେବିତ-ପାଦ-ପଦ୍ମେ
ଗଙ୍ଗେ ଶରଣ୍ୟ-ଶିବଦେ କୁରୁ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ସାନନ୍ଦମାନନ୍ଦ-ବନେ ବସନ୍ତଂ ଆନନ୍ଦ-କନ୍ଦଂ ହତ-ପାପ-ବୃନ୍ଦମ୍ ।
ବାରାଣସୀ-ନାଥମନାଥ-ନାଥଂ ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୨୬ ॥

***

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in Gujarati

॥ શ્રીકાશીવિશ્વનાથસુપ્રભાતમ્ ॥

વિશ્વેશં માધવં ધુણ્ડિં દણ્ડપાણિં ચ ભૈરવમ્ ।
વન્દે કાશીં ગુહાં ગઙ્ગાં ભવાનીં મણિકર્ણિકામ્ ॥ ૧ ॥

ઉત્તિષ્ઠ કાશિ ભગવાન્ પ્રભુવિશ્વનાથો
ગઙ્ગોર્મિ-સંગતિ-શુભૈઃ પરિભૂષિતોઽબ્જૈઃ ।
શ્રીધુણ્ડિ-ભૈરવ-મુખૈઃ સહિતાઽઽન્નપૂર્ણા
માતા ચ વાઞ્છતિ મુદા તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨ ॥

બ્રહ્મા મુરારિસ્ત્રિપુરાન્તકારિઃ
ભાનુઃ શશી ભૂમિસુતો બુધશ્ચ ।
ગુરુશ્ચ શુક્રઃ શનિ-રાહુ-કેતવઃ
કુર્વન્તુ સર્વે ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૩ ॥

વારાણસી-સ્થિત-ગજાનન-ધુણ્ડિરાજ
તાપત્રયાપહરણે પ્રથિત-પ્રભાવ ।
આનન્દ-કન્દલકુલ-પ્રસવૈકભૂમે
નિત્યં સમસ્ત-જગતઃ કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૪ ॥

બ્રહ્મદ્રવોપમિત-ગાઙ્ગ-પયઃ-પ્રવાહૈઃ
પુણ્યૈઃ સદૈવ પરિચુંબિત-પાદપદ્મે ।
મધ્યે-ઽખિલામરગણૈઃ પરિસેવ્યમાને
શ્રીકાશિકે કુરુ સદા ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૫ ॥

પ્રત્નૈરસંખ્ય-મઠ-મન્દિર-તીર્થ-કુણ્ડ-
પ્રાસાદ-ઘટ્ટ-નિવહૈઃ વિદુષાં વરૈશ્ચ
આવર્જયસ્યખિલ-વિશ્વ-મનાંસિ નિત્યં
શ્રીકાશિકે કુરુ સદા ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૬ ॥ ।

કે વા નરા નુ સુધિયઃ કુધિયો ।અધિયો વા
વાઞ્છન્તિ નાન્તસમયે શરણં ભવત્યાઃ ।
હે કોટિ-કોટિ-જન-મુક્તિ-વિધાન-દક્ષે
શ્રીકાશિકે કુરુ સદા ભુવિ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૭ ॥

યા દેવૈરસુરૈર્મુનીન્દ્રતનયૈર્ગન્ધર્વ-યક્ષોરગૈઃ
નાગૈર્ભૂતલવાસિભિર્દ્વિજવરૈસ્સંસેવિતા સિદ્ધયે ।
યા ગઙ્ગોત્તરવાહિની-પરિસરે તીર્થૈરસંખ્યૈર્વૃતા
સા કાશી ત્રિપુરારિરાજ-નગરી દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૮ ॥

તીર્થાનાં પ્રવરા મનોરથકરી સંસાર-પારાપરા
નન્દા-નન્દિ-ગણેશ્વરૈરુપહિતા દેવૈરશેષૈઃ-સ્તુતા ।
યા શંભોર્મણિ-કુણ્ડલૈક-કણિકા વિષ્ણોસ્તપો-દીર્ઘિકા
સેયં શ્રીમણિકર્ણિકા ભગવતી દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૯ ॥

અભિનવ-બિસ-વલ્લી પાદ-પદ્મસ્ય વિષ્ણોઃ
મદન-મથન-મૌલેર્માલતી પુષ્પમાલા ।
જયતિ જય-પતાકા કાપ્યસૌ મોક્ષલક્ષ્મ્યાઃ
ક્ષપિત-કલિ-કલઙ્કા જાહ્નવી નઃ પુનાતુ ॥ ૧૦ ॥

ગાઙ્ગં વારિ મનોહારિ મુરારિ-ચરણચ્યુતમ્ ।
ત્રિપુરારિ-શિરશ્ચારિ પાપહારિ પુનાતુ મામ્ ॥ ૧૧ ॥

વિઘ્નાવાસ-નિવાસકારણ-મહાગણ્ડસ્થલાલંબિતઃ
સિન્દૂરારુણ-પુઞ્જ-ચન્દ્રકિરણ-પ્રચ્છાદિ-નાગચ્છવિઃ ।
શ્રીવિઘ્નેશ્વર-વલ્લભો ગિરિજયા સાનન્દમાનન્દિતઃ (પાઠભેદ વિશ્વેશ્વર)
સ્મેરાસ્યસ્તવ ધુણ્ડિરાજ-મુદિતો દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૧૨ ॥

કણ્ઠે યસ્ય લસત્કરાલ-ગરલં ગઙ્ગાજલં મસ્તકે
વામાઙ્ગે ગિરિરાજરાજ-તનયા જાયા ભવાની સતી ।
નન્દિ-સ્કન્દ-ગણાધિરાજ-સહિતઃ શ્રીવિશ્વનાથપ્રભુઃ
કાશી-મન્દિર-સંસ્થિતોઽખિલગુરુઃ દેયાત્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥ ૧૩ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ કરુણામૃત-પૂર્ણ-સિન્ધો
શીતાંશુ-ખણ્ડ-સમલંકૃત-ભવ્યચૂડ ।
ઉત્તિષ્ઠ વિશ્વજન-મઙ્ગલ-સાધનાય
નિત્યં સર્વજગતઃ કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૪ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ વૃષભ-ધ્વજ વિશ્વવન્દ્ય
સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-પ્રલય-કારક દેવદેવ ।
વાચામગોચર મહર્ષિ-નુતાઙ્ઘ્રિ-પદ્મ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૫ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ ભવભઞ્જન દિવ્યભાવ
ગઙ્ગાધર પ્રમથ-વન્દિત સુન્દરાઙ્ગ ।
નાગેન્દ્ર-હાર નત-ભક્ત-ભયાપહાર
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીવિશ્વનાથ તવ પાદયુગં નમામિ
નિત્યં તવૈવ શિવ નામ હૃદા સ્મરામિ ।
વાચં તવૈવ યશસાઽનઘ ભૂષયામિ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૭ ॥

કાશી-નિવાસ-મુનિ-સેવિત-પાદ-પદ્મ
ગઙ્ગા-જલૌઘ-પરિષિક્ત-જટાકલાપ ।
અસ્યાખિલસ્ય જગતઃ સચરાચરસ્ય
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૮ ॥

ગઙ્ગાધરાદ્રિતનયા-પ્રિય શાન્તમૂર્તે
વેદાન્ત-વેદ્ય સકલેશ્વર વિશ્વમૂર્તે ।
કૂટસ્થ નિત્ય નિખિલાગમ-ગીત-કીર્તે
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૧૯ ॥

વિશ્વં સમસ્તમિદમદ્ય ઘનાન્ધકારે
મોહાત્મકે નિપતિતં જડતામુપેતમ્ ।
ભાસા વિભાસ્ય પરયા તદમોઘ-શક્તે
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૦ ॥

સૂનુઃ સમસ્ત-જન-વિઘ્ન-વિનાસ-દક્ષો
ભાર્યાઽન્નદાન-નિરતા-ઽવિરતં જનેભ્યઃ ।
ખ્યાતઃ સ્વયં ચ શિવકૃત્ સકલાર્થિ-ભાજાં
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૧ ॥

યે નો નમન્તિ ન જપન્તિ ન ચામનન્તિ
નો વા લપન્તિ વિલપન્તિ નિવેદયન્તિ ।
તેષામબોધ-શિશુ-તુલ્ય-ધિયાં નરાણાં
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૨ ॥

શ્રીકણ્ઠ કણ્ઠ-ધૃત-પન્નગ નીલકણ્ઠ
સોત્કણ્ઠ-ભક્ત-નિવહોપહિતોપ-કણ્ઠ ।
ભસ્માઙ્ગરાગ-પરિશોભિત-સર્વદેહ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૩ ॥

શ્રીપાર્વતી-હૃદય-વલ્લભ પઞ્ચ-વક્ત્ર
શ્રીનીલ-કણ્ઠ નૃ-કપાલ-કલાપ-માલ ।
શ્રીવિશ્વનાથ મૃદુ-પઙ્કજ-મઞ્જુ-પાદ
વારાણસીપુરપતે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૪ ॥

દુગ્ધ-પ્રવાહ-કમનીય-તરઙ્ગ-ભઙ્ગે
પુણ્ય-પ્રવાહ-પરિપાવિત-ભક્ત-સઙ્ગે ।
નિત્યં તપસ્વિ-જન-સેવિત-પાદ-પદ્મે
ગઙ્ગે શરણ્ય-શિવદે કુરુ સુપ્રભાતમ્ ॥ ૨૫ ॥

સાનન્દમાનન્દ-વને વસન્તં આનન્દ-કન્દં હત-પાપ-વૃન્દમ્ ।
વારાણસી-નાથમનાથ-નાથં શ્રીવિશ્વનાથં શરણં પ્રપદ્યે ॥ ૨૬ ॥

***

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in Marathi

॥ श्री विश्वनाथ सुप्रभातम ॥

उत्तिष्ट भैरवस्वामिन काशिकापुरपालक ।
श्रीविश्वनाथभक्तानां संपूरय मनोरथम ॥ १ ॥

स्नानाय गाङ्गसलिले.अथ समर्चनाय विश्वेश्वरस्य बहुभक्तजना उपेताः ।
श्रीकालभैरव लसन्ति भवन्निदेशं उत्तिष्ट दर्शय दशां तव सुप्रभातम ॥ २ ॥

यागव्रतादिबहुपुण्यवशं यथा त्वं पापात्मनामपि तथा सुगतिप्रदा.असि ।
कारुण्यपूरमयि शैलसुतासपत्नि मातर्भगीरथसुते तव सुप्रब्ब्भातम ॥ ३ ॥

दुग्धप्रवाहकमनीयतरङ्गभङ्गे पुण्यप्रवाहपरिपाथितभक्तसङ्घे ।
नित्यं तपस्विजनसेवितपादपद्मे गङ्गे शरण्यशिवदे तव सुप्रभातम ॥ ४ ॥

वाराणसीस्थितगजानन दुण्ठिराज संप्रार्थितेष्टफलदानसमर्थमूर्ते ।
उत्तिष्ट विघ्नविरहाय भजामहे त्वां श्रीपार्वतीतनय भोस्तव सुप्रभातम ॥ ५ ॥

पूजास्पद प्रथममेव सुरेशु मध्ये संपूरणे कुशल भक्तमनोरथानाम ।
गीर्वाणबृन्दपरिपूजितपादपद्म संजायतां गणपते तव सुप्रभातम ॥ ६ ॥

कात्यायनि प्रमथनाथशरीरभागे भक्तालिगीतमुखरीकृतपादपद्मे ।
ब्रह्मादिदेवगणवन्दितदिव्यशौर्ये श्रीविश्वनाथदयिते तव सुप्रभातम ॥ ७ ॥

प्रातः प्रसीद विमले कमलायताक्शि कारुण्यपूर्णहृदये नमतां शरण्ये ।
निर्धूतपापनिचये सुरपूजिताङ्घ्रे श्रीविश्वनाथदयिते तव सुप्रभातम ॥ ८ ॥

सस्यानुकूलजलवर्षणकार्यहेतोः शाकम्भरीति तव नाम भुवि प्रसिद्दम ।
सस्यातिजातमिह शुष्यति चान्नपूर्णे उत्तिष्ट सर्वफलदे तव सुप्रभातम ॥ ९ ॥

सर्वोत्तमं मानवजन्म लब्ध्वा हिनस्ति जीवान भुवि मर्त्यवर्गः ।
तद्दारणायाशु जहीहि निद्रां देव्यन्नपूर्णे तव सुप्रभातम ॥१०।

शईकण्ठ कण्ठधृतपन्नग नीलकण्ठ सोत्कण्ठभक्तनिवहोपहितोपकण्ठ ।
उत्तिष्ट सर्वजनमङ्गलसाधनाय विश्वप्रजाप्रथितभद्र जहीहि निद्राम ॥ ११ ॥

गङ्गाधराद्रितनयाप्रिय शान्तमूर्ते वेदान्तवेद्य सकलेश्वर विश्वमूर्ते ।
कूटस्थनित्य निखिलागमगीतकीर्ते देवासुरार्चित विभो तव सुप्रभातम ॥ १२ ॥

श्रीविश्वनाथकरुणामृतपूर्णसिन्धो शीतांशुखण्डसमलंकृतभव्यचूड ।
भस्माङ्गरागपरिशोभितसर्वदेह वाराणसीपुरपते तव सुप्रभातम ॥ १३ ॥

देवादिदेव त्रिपुरान्तक दिव्यभाव गङ्गाधर प्रमथवन्दित सुन्दराङ्ग ।
नागेन्द्रहार नतभक्तभयापहार वाराणसीपुरपते तव सुप्रभातम ॥ १४ ॥

वेदान्तशास्त्रविशदीकृतदिव्यमूर्ते प्रत्यूषकालमुनिपुङ्गवगीतकीर्ते ।
त्वय्यर्पितार्जितसमस्तसुरक्शणस्य वाराणसीपुरपते तव सुप्रभातम ॥ १५ ॥

कैलासवासमुनिसेवितपादपद्म गङ्गाजलौघपरिषिक्तजटाकलाप ।
वाचामगोचरविभो जटिलत्रिनेत्र वाराणसीपुरपते तव सुप्रभातम ॥ १६ ॥

श्रीपार्वतीहृदयवल्लभ पञ्चवक्त्र श्रीनीलकण्ठ नृकपालकलापमाल ।
श्रीविश्वनाथमृदुपङ्कजमञ्जुपाद श्रीकाशिकापुरपते तव सुप्रभातम ॥ १७ ॥

काशी त्रितापहरणी शिवसद्मभूता शर्मेश्वरी त्रिजगतां सुपुरीषु हृद्या ।
विद्याकलासु नवकौशलदानशीला श्रीकाशिकापुरपते तव सुप्रभातम ॥ १८ ॥

श्रीविश्वनाथ तव पादयुगं स्मरामि गङ्गामघापहरणीं शिरशा नमामि ।
वाचं तवैव यशसा.अनघ भूषयामि वाराणसीपुरपते तव सुप्रभातम ॥ १९ ॥

नारीनतेश्वरयुतं निजचारुरूपं स्त्रीगौरवं जगति वर्धयितुं तनोषि ।
गङ्गां हि धारयसि मूर्ध्नि तथैव देव वाराणसीपुरपते तव सुप्रभातम ॥ २० ॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ *

ॐ मङ्गलं भगवान शम्भो मङ्गलम व‍ईषभध्वज ।
मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलं भक्तवत्सल ॥ *

* एतत श्लोकद्वयं प्राचीनकविक‍ईतम ।

***

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in Telugu

॥ శ్రీకాశీవిశ్వనాథసుప్రభాతం ॥

విశ్వేశం మాధవం ధుండిం దండపాణిం చ భైరవం ।
వందే కాశీం గుహాం గంగాం భవానీం మణికర్ణికాం ॥ 1 ॥

ఉత్తిష్ఠ కాశి భగవాన్ ప్రభువిశ్వనాథో
గంగోర్మి-సంగతి-శుభైః పరిభూషితోఽబ్జైః ।
శ్రీధుండి-భైరవ-ముఖైః సహితాఽఽన్నపూర్ణా
మాతా చ వాంఛతి ముదా తవ సుప్రభాతం ॥ 2 ॥

బ్రహ్మా మురారిస్త్రిపురాంతకారిః
భానుః శశీ భూమిసుతో బుధశ్చ ।
గురుశ్చ శుక్రః శని-రాహు-కేతవః
కుర్వంతు సర్వే భువి సుప్రభాతం ॥ 3 ॥

వారాణసీ-స్థిత-గజానన-ధుండిరాజ
తాపత్రయాపహరణే ప్రథిత-ప్రభావ ।
ఆనంద-కందలకుల-ప్రసవైకభూమే
నిత్యం సమస్త-జగతః కురు సుప్రభాతం ॥ 4 ॥

బ్రహ్మద్రవోపమిత-గాంగ-పయః-ప్రవాహైః
పుణ్యైః సదైవ పరిచుంబిత-పాదపద్మే ।
మధ్యే-ఽఖిలామరగణైః పరిసేవ్యమానే
శ్రీకాశికే కురు సదా భువి సుప్రభాతం ॥ 5 ॥

ప్రత్నైరసంఖ్య-మఠ-మందిర-తీర్థ-కుండ-
ప్రాసాద-ఘట్ట-నివహైః విదుషాం వరైశ్చ
ఆవర్జయస్యఖిల-విశ్వ-మనాంసి నిత్యం
శ్రీకాశికే కురు సదా భువి సుప్రభాతం ॥ 6 ॥ ।

కే వా నరా ను సుధియః కుధియో ।అధియో వా
వాంఛంతి నాంతసమయే శరణం భవత్యాః ।
హే కోటి-కోటి-జన-ముక్తి-విధాన-దక్షే
శ్రీకాశికే కురు సదా భువి సుప్రభాతం ॥ 7 ॥

యా దేవైరసురైర్మునీంద్రతనయైర్గంధర్వ-యక్షోరగైః
నాగైర్భూతలవాసిభిర్ద్విజవరైస్సంసేవితా సిద్ధయే ।
యా గంగోత్తరవాహినీ-పరిసరే తీర్థైరసంఖ్యైర్వృతా
సా కాశీ త్రిపురారిరాజ-నగరీ దేయాత్ సదా మంగలం ॥ 8 ॥

తీర్థానాం ప్రవరా మనోరథకరీ సంసార-పారాపరా
నందా-నంది-గణేశ్వరైరుపహితా దేవైరశేషైః-స్తుతా ।
యా శంభోర్మణి-కుండలైక-కణికా విష్ణోస్తపో-దీర్ఘికా
సేయం శ్రీమణికర్ణికా భగవతీ దేయాత్ సదా మంగలం ॥ 9 ॥

అభినవ-బిస-వల్లీ పాద-పద్మస్య విష్ణోః
మదన-మథన-మౌలేర్మాలతీ పుష్పమాలా ।
జయతి జయ-పతాకా కాప్యసౌ మోక్షలక్ష్మ్యాః
క్షపిత-కలి-కలంకా జాహ్నవీ నః పునాతు ॥ 10 ॥

గాంగం వారి మనోహారి మురారి-చరణచ్యుతం ।
త్రిపురారి-శిరశ్చారి పాపహారి పునాతు మాం ॥ 11 ॥

విఘ్నావాస-నివాసకారణ-మహాగండస్థలాలంబితః
సిందూరారుణ-పుంజ-చంద్రకిరణ-ప్రచ్ఛాది-నాగచ్ఛవిః ।
శ్రీవిఘ్నేశ్వర-వల్లభో గిరిజయా సానందమానందితః (పాఠభేద విశ్వేశ్వర)
స్మేరాస్యస్తవ ధుండిరాజ-ముదితో దేయాత్ సదా మంగలం ॥ 12 ॥

కంఠే యస్య లసత్కరాల-గరలం గంగాజలం మస్తకే
వామాంగే గిరిరాజరాజ-తనయా జాయా భవానీ సతీ ।
నంది-స్కంద-గణాధిరాజ-సహితః శ్రీవిశ్వనాథప్రభుః
కాశీ-మందిర-సంస్థితోఽఖిలగురుః దేయాత్ సదా మంగలం ॥ 13 ॥

శ్రీవిశ్వనాథ కరుణామృత-పూర్ణ-సింధో
శీతాంశు-ఖండ-సమలంకృత-భవ్యచూడ ।
ఉత్తిష్ఠ విశ్వజన-మంగల-సాధనాయ
నిత్యం సర్వజగతః కురు సుప్రభాతం ॥ 14 ॥

శ్రీవిశ్వనాథ వృషభ-ధ్వజ విశ్వవంద్య
సృష్టి-స్థితి-ప్రలయ-కారక దేవదేవ ।
వాచామగోచర మహర్షి-నుతాంఘ్రి-పద్మ
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 15 ॥

శ్రీవిశ్వనాథ భవభంజన దివ్యభావ
గంగాధర ప్రమథ-వందిత సుందరాంగ ।
నాగేంద్ర-హార నత-భక్త-భయాపహార
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 16 ॥

శ్రీవిశ్వనాథ తవ పాదయుగం నమామి
నిత్యం తవైవ శివ నామ హృదా స్మరామి ।
వాచం తవైవ యశసాఽనఘ భూషయామి
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 17 ॥

కాశీ-నివాస-ముని-సేవిత-పాద-పద్మ
గంగా-జలౌఘ-పరిషిక్త-జటాకలాప ।
అస్యాఖిలస్య జగతః సచరాచరస్య
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 18 ॥

గంగాధరాద్రితనయా-ప్రియ శాంతమూర్తే
వేదాంత-వేద్య సకలేశ్వర విశ్వమూర్తే ।
కూటస్థ నిత్య నిఖిలాగమ-గీత-కీర్తే
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 19 ॥

విశ్వం సమస్తమిదమద్య ఘనాంధకారే
మోహాత్మకే నిపతితం జడతాముపేతం ।
భాసా విభాస్య పరయా తదమోఘ-శక్తే
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 20 ॥

సూనుః సమస్త-జన-విఘ్న-వినాస-దక్షో
భార్యాఽన్నదాన-నిరతా-ఽవిరతం జనేభ్యః ।
ఖ్యాతః స్వయం చ శివకృత్ సకలార్థి-భాజాం
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 21 ॥

యే నో నమంతి న జపంతి న చామనంతి
నో వా లపంతి విలపంతి నివేదయంతి ।
తేషామబోధ-శిశు-తుల్య-ధియాం నరాణాం
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 22 ॥

శ్రీకంఠ కంఠ-ధృత-పన్నగ నీలకంఠ
సోత్కంఠ-భక్త-నివహోపహితోప-కంఠ ।
భస్మాంగరాగ-పరిశోభిత-సర్వదేహ
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 23 ॥

శ్రీపార్వతీ-హృదయ-వల్లభ పంచ-వక్త్ర
శ్రీనీల-కంఠ నృ-కపాల-కలాప-మాల ।
శ్రీవిశ్వనాథ మృదు-పంకజ-మంజు-పాద
వారాణసీపురపతే కురు సుప్రభాతం ॥ 24 ॥

దుగ్ధ-ప్రవాహ-కమనీయ-తరంగ-భంగే
పుణ్య-ప్రవాహ-పరిపావిత-భక్త-సంగే ।
నిత్యం తపస్వి-జన-సేవిత-పాద-పద్మే
గంగే శరణ్య-శివదే కురు సుప్రభాతం ॥ 25 ॥

సానందమానంద-వనే వసంతం ఆనంద-కందం హత-పాప-వృందం ।
వారాణసీ-నాథమనాథ-నాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ 26 ॥

***

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in Tamil

॥ ஶ்ரீகாஶீவிஶ்வநாத²ஸுப்ரபா⁴தம் ॥

விஶ்வேஶம்ʼ மாத⁴வம்ʼ து⁴ண்டி³ம்ʼ த³ண்ட³பாணிம்ʼ ச பை⁴ரவம் ।
வந்தே³ காஶீம்ʼ கு³ஹாம்ʼ க³ங்கா³ம்ʼ ப⁴வானீம்ʼ மணிகர்ணிகாம் ॥ 1 ॥

உத்திஷ்ட² காஶி ப⁴க³வான் ப்ரபு⁴விஶ்வநாதோ²
க³ங்கோ³ர்மி-ஸங்க³தி-ஶுபை⁴꞉ பரிபூ⁴ஷிதோ(அ)ப்³ஜை꞉ ।
ஶ்ரீது⁴ண்டி³-பை⁴ரவ-முகை²꞉ ஸஹிதா(ஆ)ந்னபூர்ணா
மாதா ச வாஞ்ச²தி முதா³ தவ ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 2 ॥

ப்³ரஹ்மா முராரிஸ்த்ரிபுராந்தகாரி꞉
பா⁴னு꞉ ஶஶீ பூ⁴மிஸுதோ பு³த⁴ஶ்ச ।
கு³ருஶ்ச ஶுக்ர꞉ ஶனி-ராஹு-கேதவ꞉
குர்வந்து ஸர்வே பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 3 ॥

வாராணஸீ-ஸ்தி²த-க³ஜானன-து⁴ண்டி³ராஜ
தாபத்ரயாபஹரணே ப்ரதி²த-ப்ரபா⁴வ ।
ஆனந்த³-கந்த³லகுல-ப்ரஸவைகபூ⁴மே
நித்யம்ʼ ஸமஸ்த-ஜக³த꞉ குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மத்³ரவோபமித-கா³ங்க³-பய꞉-ப்ரவாஹை꞉
புண்யை꞉ ஸதை³வ பரிசும்பி³த-பாத³பத்³மே ।
மத்⁴யே-(அ)கி²லாமரக³ணை꞉ பரிஸேவ்யமானே
ஶ்ரீகாஶிகே குரு ஸதா³ பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 5 ॥

ப்ரத்னைரஸங்க்²ய-மட²-மந்தி³ர-தீர்த²-குண்ட³-
ப்ராஸாத³-க⁴ட்ட-நிவஹை꞉ விது³ஷாம்ʼ வரைஶ்ச
ஆவர்ஜயஸ்யகி²ல-விஶ்வ-மனாம்ʼஸி நித்யம்ʼ
ஶ்ரீகாஶிகே குரு ஸதா³ பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 6 ॥ ।

கே வா நரா நு ஸுதி⁴ய꞉ குதி⁴யோ ।அதி⁴யோ வா
வாஞ்ச²ந்தி நாந்தஸமயே ஶரணம்ʼ ப⁴வத்யா꞉ ।
ஹே கோடி-கோடி-ஜன-முக்தி-விதா⁴ன-த³க்ஷே
ஶ்ரீகாஶிகே குரு ஸதா³ பு⁴வி ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 7 ॥

யா தே³வைரஸுரைர்முனீந்த்³ரதனயைர்க³ந்த⁴ர்வ-யக்ஷோரகை³꞉
நாகை³ர்பூ⁴தலவாஸிபி⁴ர்த்³விஜவரைஸ்ஸம்ʼஸேவிதா ஸித்³த⁴யே ।
யா க³ங்கோ³த்தரவாஹினீ-பரிஸரே தீர்தை²ரஸங்க்²யைர்வ்ருʼதா
ஸா காஶீ த்ரிபுராரிராஜ-நக³ரீ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 8 ॥

தீர்தா²னாம்ʼ ப்ரவரா மனோரத²கரீ ஸம்ʼஸார-பாராபரா
நந்தா³-நந்தி³-க³ணேஶ்வரைருபஹிதா தே³வைரஶேஷை꞉-ஸ்துதா ।
யா ஶம்போ⁴ர்மணி-குண்ட³லைக-கணிகா விஷ்ணோஸ்தபோ-தீ³ர்கி⁴கா
ஸேயம்ʼ ஶ்ரீமணிகர்ணிகா ப⁴க³வதீ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 9 ॥

அபி⁴னவ-பி³ஸ-வல்லீ பாத³-பத்³மஸ்ய விஷ்ணோ꞉
மத³ன-மத²ன-மௌலேர்மாலதீ புஷ்பமாலா ।
ஜயதி ஜய-பதாகா காப்யஸௌ மோக்ஷலக்ஷ்ம்யா꞉
க்ஷபித-கலி-கலங்கா ஜாஹ்னவீ ந꞉ புனாது ॥ 10 ॥

கா³ங்க³ம்ʼ வாரி மனோஹாரி முராரி-சரணச்யுதம் ।
த்ரிபுராரி-ஶிரஶ்சாரி பாபஹாரி புனாது மாம் ॥ 11 ॥

விக்⁴னாவாஸ-நிவாஸகாரண-மஹாக³ண்ட³ஸ்த²லாலம்பி³த꞉
ஸிந்தூ³ராருண-புஞ்ஜ-சந்த்³ரகிரண-ப்ரச்சா²தி³-நாக³ச்ச²வி꞉ ।
ஶ்ரீவிக்⁴னேஶ்வர-வல்லபோ⁴ கி³ரிஜயா ஸானந்த³மானந்தி³த꞉ (பாட²பே⁴த³ விஶ்வேஶ்வர)
ஸ்மேராஸ்யஸ்தவ து⁴ண்டி³ராஜ-முதி³தோ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 12 ॥

கண்டே² யஸ்ய லஸத்கரால-க³ரலம்ʼ க³ங்கா³ஜலம்ʼ மஸ்தகே
வாமாங்கே³ கி³ரிராஜராஜ-தனயா ஜாயா ப⁴வானீ ஸதீ ।
நந்தி³-ஸ்கந்த³-க³ணாதி⁴ராஜ-ஸஹித꞉ ஶ்ரீவிஶ்வநாத²ப்ரபு⁴꞉
காஶீ-மந்தி³ர-ஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)கி²லகு³ரு꞉ தே³யாத் ஸதா³ மங்க³லம் ॥ 13 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² கருணாம்ருʼத-பூர்ண-ஸிந்தோ⁴
ஶீதாம்ʼஶு-க²ண்ட³-ஸமலங்க்ருʼத-ப⁴வ்யசூட³ ।
உத்திஷ்ட² விஶ்வஜன-மங்க³ல-ஸாத⁴னாய
நித்யம்ʼ ஸர்வஜக³த꞉ குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² வ்ருʼஷப⁴-த்⁴வஜ விஶ்வவந்த்³ய
ஸ்ருʼஷ்டி-ஸ்தி²தி-ப்ரலய-காரக தே³வதே³வ ।
வாசாமகோ³சர மஹர்ஷி-நுதாங்க்⁴ரி-பத்³ம
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 15 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² ப⁴வப⁴ஞ்ஜன தி³வ்யபா⁴வ
க³ங்கா³த⁴ர ப்ரமத²-வந்தி³த ஸுந்த³ராங்க³ ।
நாகே³ந்த்³ர-ஹார நத-ப⁴க்த-ப⁴யாபஹார
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 16 ॥

ஶ்ரீவிஶ்வநாத² தவ பாத³யுக³ம்ʼ நமாமி
நித்யம்ʼ தவைவ ஶிவ நாம ஹ்ருʼதா³ ஸ்மராமி ।
வாசம்ʼ தவைவ யஶஸா(அ)னக⁴ பூ⁴ஷயாமி
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 17 ॥

காஶீ-நிவாஸ-முனி-ஸேவித-பாத³-பத்³ம
க³ங்கா³-ஜலௌக⁴-பரிஷிக்த-ஜடாகலாப ।
அஸ்யாகி²லஸ்ய ஜக³த꞉ ஸசராசரஸ்ய
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 18 ॥

க³ங்கா³த⁴ராத்³ரிதனயா-ப்ரிய ஶாந்தமூர்தே
வேதா³ந்த-வேத்³ய ஸகலேஶ்வர விஶ்வமூர்தே ।
கூடஸ்த² நித்ய நிகி²லாக³ம-கீ³த-கீர்தே
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 19 ॥

விஶ்வம்ʼ ஸமஸ்தமித³மத்³ய க⁴னாந்த⁴காரே
மோஹாத்மகே நிபதிதம்ʼ ஜட³தாமுபேதம் ।
பா⁴ஸா விபா⁴ஸ்ய பரயா தத³மோக⁴-ஶக்தே
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 20 ॥

ஸூனு꞉ ஸமஸ்த-ஜன-விக்⁴ன-வினாஸ-த³க்ஷோ
பா⁴ர்யா(அ)ன்னதா³ன-நிரதா-(அ)விரதம்ʼ ஜனேப்⁴ய꞉ ।
க்²யாத꞉ ஸ்வயம்ʼ ச ஶிவக்ருʼத் ஸகலார்தி²-பா⁴ஜாம்ʼ
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 21 ॥

யே நோ நமந்தி ந ஜபந்தி ந சாமனந்தி
நோ வா லபந்தி விலபந்தி நிவேத³யந்தி ।
தேஷாமபோ³த⁴-ஶிஶு-துல்ய-தி⁴யாம்ʼ நராணாம்ʼ
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 22 ॥

ஶ்ரீகண்ட² கண்ட²-த்⁴ருʼத-பன்னக³ நீலகண்ட²
ஸோத்கண்ட²-ப⁴க்த-நிவஹோபஹிதோப-கண்ட² ।
ப⁴ஸ்மாங்க³ராக³-பரிஶோபி⁴த-ஸர்வதே³ஹ
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 23 ॥

ஶ்ரீபார்வதீ-ஹ்ருʼத³ய-வல்லப⁴ பஞ்ச-வக்த்ர
ஶ்ரீநீல-கண்ட² ந்ருʼ-கபால-கலாப-மால ।
ஶ்ரீவிஶ்வநாத² ம்ருʼது³-பங்கஜ-மஞ்ஜு-பாத³
வாராணஸீபுரபதே குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 24 ॥

து³க்³த⁴-ப்ரவாஹ-கமனீய-தரங்க³-ப⁴ங்கே³
புண்ய-ப்ரவாஹ-பரிபாவித-ப⁴க்த-ஸங்கே³ ।
நித்யம்ʼ தபஸ்வி-ஜன-ஸேவித-பாத³-பத்³மே
க³ங்கே³ ஶரண்ய-ஶிவதே³ குரு ஸுப்ரபா⁴தம் ॥ 25 ॥

ஸானந்த³மானந்த³-வனே வஸந்தம்ʼ ஆனந்த³-கந்த³ம்ʼ ஹத-பாப-வ்ருʼந்த³ம் ।
வாராணஸீ-நாத²மநாத²-நாத²ம்ʼ ஶ்ரீவிஶ்வநாத²ம்ʼ ஶரணம்ʼ ப்ரபத்³யே ॥ 26 ॥

***

Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in Kannada

॥ ಶ್ರೀಕಾಶೀವಿಶ್ವನಾಥಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥

ವಿಶ್ವೇಶಂ ಮಾಧವಂ ಧುಂಡಿಂ ದಂಡಪಾಣಿಂ ಚ ಭೈರವಂ ।
ವಂದೇ ಕಾಶೀಂ ಗುಹಾಂ ಗಂಗಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ ॥ 1 ॥

ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಕಾಶಿ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭುವಿಶ್ವನಾಥೋ
ಗಂಗೋರ್ಮಿ-ಸಂಗತಿ-ಶುಭೈಃ ಪರಿಭೂಷಿತೋಽಬ್ಜೈಃ ।
ಶ್ರೀಧುಂಡಿ-ಭೈರವ-ಮುಖೈಃ ಸಹಿತಾಽಽನ್ನಪೂರ್ಣಾ
ಮಾತಾ ಚ ವಾಂಛತಿ ಮುದಾ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮುರಾರಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾರಿಃ
ಭಾನುಃ ಶಶೀ ಭೂಮಿಸುತೋ ಬುಧಶ್ಚ ।
ಗುರುಶ್ಚ ಶುಕ್ರಃ ಶನಿ-ರಾಹು-ಕೇತವಃ
ಕುರ್ವಂತು ಸರ್ವೇ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 3 ॥

ವಾರಾಣಸೀ-ಸ್ಥಿತ-ಗಜಾನನ-ಧುಂಡಿರಾಜ
ತಾಪತ್ರಯಾಪಹರಣೇ ಪ್ರಥಿತ-ಪ್ರಭಾವ ।
ಆನಂದ-ಕಂದಲಕುಲ-ಪ್ರಸವೈಕಭೂಮೇ
ನಿತ್ಯಂ ಸಮಸ್ತ-ಜಗತಃ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 4 ॥

ಬ್ರಹ್ಮದ್ರವೋಪಮಿತ-ಗಾಂಗ-ಪಯಃ-ಪ್ರವಾಹೈಃ
ಪುಣ್ಯೈಃ ಸದೈವ ಪರಿಚುಂಬಿತ-ಪಾದಪದ್ಮೇ ।
ಮಧ್ಯೇ-ಽಖಿಲಾಮರಗಣೈಃ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನೇ
ಶ್ರೀಕಾಶಿಕೇ ಕುರು ಸದಾ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 5 ॥

ಪ್ರತ್ನೈರಸಂಖ್ಯ-ಮಠ-ಮಂದಿರ-ತೀರ್ಥ-ಕುಂಡ-
ಪ್ರಾಸಾದ-ಘಟ್ಟ-ನಿವಹೈಃ ವಿದುಷಾಂ ವರೈಶ್ಚ
ಆವರ್ಜಯಸ್ಯಖಿಲ-ವಿಶ್ವ-ಮನಾಂಸಿ ನಿತ್ಯಂ
ಶ್ರೀಕಾಶಿಕೇ ಕುರು ಸದಾ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 6 ॥ ।

ಕೇ ವಾ ನರಾ ನು ಸುಧಿಯಃ ಕುಧಿಯೋ ।ಅಧಿಯೋ ವಾ
ವಾಂಛಂತಿ ನಾಂತಸಮಯೇ ಶರಣಂ ಭವತ್ಯಾಃ ।
ಹೇ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ-ಜನ-ಮುಕ್ತಿ-ವಿಧಾನ-ದಕ್ಷೇ
ಶ್ರೀಕಾಶಿಕೇ ಕುರು ಸದಾ ಭುವಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 7 ॥

ಯಾ ದೇವೈರಸುರೈರ್ಮುನೀಂದ್ರತನಯೈರ್ಗಂಧರ್ವ-ಯಕ್ಷೋರಗೈಃ
ನಾಗೈರ್ಭೂತಲವಾಸಿಭಿರ್ದ್ವಿಜವರೈಸ್ಸಂಸೇವಿತಾ ಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಯಾ ಗಂಗೋತ್ತರವಾಹಿನೀ-ಪರಿಸರೇ ತೀರ್ಥೈರಸಂಖ್ಯೈರ್ವೃತಾ
ಸಾ ಕಾಶೀ ತ್ರಿಪುರಾರಿರಾಜ-ನಗರೀ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 8 ॥

ತೀರ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರವರಾ ಮನೋರಥಕರೀ ಸಂಸಾರ-ಪಾರಾಪರಾ
ನಂದಾ-ನಂದಿ-ಗಣೇಶ್ವರೈರುಪಹಿತಾ ದೇವೈರಶೇಷೈಃ-ಸ್ತುತಾ ।
ಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಣಿ-ಕುಂಡಲೈಕ-ಕಣಿಕಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಪೋ-ದೀರ್ಘಿಕಾ
ಸೇಯಂ ಶ್ರೀಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಭಗವತೀ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 9 ॥

ಅಭಿನವ-ಬಿಸ-ವಲ್ಲೀ ಪಾದ-ಪದ್ಮಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೋಃ
ಮದನ-ಮಥನ-ಮೌಲೇರ್ಮಾಲತೀ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ।
ಜಯತಿ ಜಯ-ಪತಾಕಾ ಕಾಪ್ಯಸೌ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ
ಕ್ಷಪಿತ-ಕಲಿ-ಕಲಂಕಾ ಜಾಹ್ನವೀ ನಃ ಪುನಾತು ॥ 10 ॥

ಗಾಂಗಂ ವಾರಿ ಮನೋಹಾರಿ ಮುರಾರಿ-ಚರಣಚ್ಯುತಂ ।
ತ್ರಿಪುರಾರಿ-ಶಿರಶ್ಚಾರಿ ಪಾಪಹಾರಿ ಪುನಾತು ಮಾಂ ॥ 11 ॥

ವಿಘ್ನಾವಾಸ-ನಿವಾಸಕಾರಣ-ಮಹಾಗಂಡಸ್ಥಲಾಲಂಬಿತಃ
ಸಿಂದೂರಾರುಣ-ಪುಂಜ-ಚಂದ್ರಕಿರಣ-ಪ್ರಚ್ಛಾದಿ-ನಾಗಚ್ಛವಿಃ ।
ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶ್ವರ-ವಲ್ಲಭೋ ಗಿರಿಜಯಾ ಸಾನಂದಮಾನಂದಿತಃ (ಪಾಠಭೇದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ)
ಸ್ಮೇರಾಸ್ಯಸ್ತವ ಧುಂಡಿರಾಜ-ಮುದಿತೋ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 12 ॥

ಕಂಠೇ ಯಸ್ಯ ಲಸತ್ಕರಾಲ-ಗರಲಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಮಸ್ತಕೇ
ವಾಮಾಂಗೇ ಗಿರಿರಾಜರಾಜ-ತನಯಾ ಜಾಯಾ ಭವಾನೀ ಸತೀ ।
ನಂದಿ-ಸ್ಕಂದ-ಗಣಾಧಿರಾಜ-ಸಹಿತಃ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಪ್ರಭುಃ
ಕಾಶೀ-ಮಂದಿರ-ಸಂಸ್ಥಿತೋಽಖಿಲಗುರುಃ ದೇಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ॥ 13 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ಕರುಣಾಮೃತ-ಪೂರ್ಣ-ಸಿಂಧೋ
ಶೀತಾಂಶು-ಖಂಡ-ಸಮಲಂಕೃತ-ಭವ್ಯಚೂಡ ।
ಉತ್ತಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಜನ-ಮಂಗಲ-ಸಾಧನಾಯ
ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಜಗತಃ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 14 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ವೃಷಭ-ಧ್ವಜ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ
ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯ-ಕಾರಕ ದೇವದೇವ ।
ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮಹರ್ಷಿ-ನುತಾಂಘ್ರಿ-ಪದ್ಮ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ಭವಭಂಜನ ದಿವ್ಯಭಾವ
ಗಂಗಾಧರ ಪ್ರಮಥ-ವಂದಿತ ಸುಂದರಾಂಗ ।
ನಾಗೇಂದ್ರ-ಹಾರ ನತ-ಭಕ್ತ-ಭಯಾಪಹಾರ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 16 ॥

ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ತವ ಪಾದಯುಗಂ ನಮಾಮಿ
ನಿತ್ಯಂ ತವೈವ ಶಿವ ನಾಮ ಹೃದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ।
ವಾಚಂ ತವೈವ ಯಶಸಾಽನಘ ಭೂಷಯಾಮಿ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 17 ॥

ಕಾಶೀ-ನಿವಾಸ-ಮುನಿ-ಸೇವಿತ-ಪಾದ-ಪದ್ಮ
ಗಂಗಾ-ಜಲೌಘ-ಪರಿಷಿಕ್ತ-ಜಟಾಕಲಾಪ ।
ಅಸ್ಯಾಖಿಲಸ್ಯ ಜಗತಃ ಸಚರಾಚರಸ್ಯ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 18 ॥

ಗಂಗಾಧರಾದ್ರಿತನಯಾ-ಪ್ರಿಯ ಶಾಂತಮೂರ್ತೇ
ವೇದಾಂತ-ವೇದ್ಯ ಸಕಲೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ।
ಕೂಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯ ನಿಖಿಲಾಗಮ-ಗೀತ-ಕೀರ್ತೇ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 19 ॥

ವಿಶ್ವಂ ಸಮಸ್ತಮಿದಮದ್ಯ ಘನಾಂಧಕಾರೇ
ಮೋಹಾತ್ಮಕೇ ನಿಪತಿತಂ ಜಡತಾಮುಪೇತಂ ।
ಭಾಸಾ ವಿಭಾಸ್ಯ ಪರಯಾ ತದಮೋಘ-ಶಕ್ತೇ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 20 ॥

ಸೂನುಃ ಸಮಸ್ತ-ಜನ-ವಿಘ್ನ-ವಿನಾಸ-ದಕ್ಷೋ
ಭಾರ್ಯಾಽನ್ನದಾನ-ನಿರತಾ-ಽವಿರತಂ ಜನೇಭ್ಯಃ ।
ಖ್ಯಾತಃ ಸ್ವಯಂ ಚ ಶಿವಕೃತ್ ಸಕಲಾರ್ಥಿ-ಭಾಜಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 21 ॥

ಯೇ ನೋ ನಮಂತಿ ನ ಜಪಂತಿ ನ ಚಾಮನಂತಿ
ನೋ ವಾ ಲಪಂತಿ ವಿಲಪಂತಿ ನಿವೇದಯಂತಿ ।
ತೇಷಾಮಬೋಧ-ಶಿಶು-ತುಲ್ಯ-ಧಿಯಾಂ ನರಾಣಾಂ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 22 ॥

ಶ್ರೀಕಂಠ ಕಂಠ-ಧೃತ-ಪನ್ನಗ ನೀಲಕಂಠ
ಸೋತ್ಕಂಠ-ಭಕ್ತ-ನಿವಹೋಪಹಿತೋಪ-ಕಂಠ ।
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗ-ಪರಿಶೋಭಿತ-ಸರ್ವದೇಹ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 23 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀ-ಹೃದಯ-ವಲ್ಲಭ ಪಂಚ-ವಕ್ತ್ರ
ಶ್ರೀನೀಲ-ಕಂಠ ನೃ-ಕಪಾಲ-ಕಲಾಪ-ಮಾಲ ।
ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥ ಮೃದು-ಪಂಕಜ-ಮಂಜು-ಪಾದ
ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 24 ॥

ದುಗ್ಧ-ಪ್ರವಾಹ-ಕಮನೀಯ-ತರಂಗ-ಭಂಗೇ
ಪುಣ್ಯ-ಪ್ರವಾಹ-ಪರಿಪಾವಿತ-ಭಕ್ತ-ಸಂಗೇ ।
ನಿತ್ಯಂ ತಪಸ್ವಿ-ಜನ-ಸೇವಿತ-ಪಾದ-ಪದ್ಮೇ
ಗಂಗೇ ಶರಣ್ಯ-ಶಿವದೇ ಕುರು ಸುಪ್ರಭಾತಂ ॥ 25 ॥

ಸಾನಂದಮಾನಂದ-ವನೇ ವಸಂತಂ ಆನಂದ-ಕಂದಂ ಹತ-ಪಾಪ-ವೃಂದಂ ।
ವಾರಾಣಸೀ-ನಾಥಮನಾಥ-ನಾಥಂ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 26 ॥

***

3 thoughts on “Sri Kashi Vishwanatha Suprabhatam Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki”

Leave a Comment

error: Content BhaktiBharatKi Copy is protected !!