41.3 C
Bhubaneswar
April 19, 2024
Bhakti

Garuda Gamana Tava Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Garuda Gamana Tava

Garuda Gamana Tava

Credit the Video: Manasa Himaja YouTube Channel

Garuda Gamana Tava Lyrics in English

garuda gamana tava charana kamala miha
manasila sutha mama nithyam
garuda gamana tava charana kamala miha
manasila sutha mama nithyam
manasila sutha mama nithyam
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa

Charnam: I

jalaja nayana vidhi namuchi harana mukha
vibudha vinutha pada padmaa
jalaja nayana vidhi namuchi harana mukha
vibudha vinutha pada padmaa
vibudha vinutha pada padmaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa

Charanam: II

bhujaga shayana bhava madana janaka mama
janana marana bhaya haari
bhujaga shayana bhava madana janaka mama
janana marana bhaya haari
janana marana bhaya haari
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa

Charanam: III

shankha chakra dhara dushta daitya hara
sarva loka sharanaa
shankha chakra dhara dushta daitya hara
sarva loka sharanaa
sarva loka sharanaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa

Charanam: IV

aganitha guna gana asharana sharanada
vidilitha sura ripu jaalaa
aganitha guna gana asharana sharanada
vidilitha sura ripu jaalaa
vidilitha sura ripu jaalaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa

Charanam: V

bhaktha varya miha bhoori karunayaa
paahi bhaarathi teertham
bhaktha varya miha bhoori karunayaa
paahi bhaarathi teertham
paahi bhaarathi teertham
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa

garuda gamana tava charana kamala miha
manasila sutha mama nithyam
garuda gamana tava charana kamala miha
manasila sutha mama nithyam
manasila sutha mama nithyam
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa
mama thapa ma pa kuru devaa
mama papa ma pa kuru devaa

***

Related posts

Asithili Kalia To Darashana Painre | ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦରଶନ ପାଇଁରେ

bbkbbsr24

Gita Govinda | गीत गोविन्द

bbkbbsr24

Bhaj Le Prani Re Agyani Do Din Ki Jindagani | Nar Tan Mila Hai Tujhe

bbkbbsr24