27.1 C
Bhubaneswar
June 21, 2024
Shatanamavali

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Credit the Video: Hindi.godsglitz YouTube Channel

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali

Om Shreerangashaayine Namah
Om Shreekaantaaya Namah
Om Shreepradaaya Namah
Om Shritavatsalaaya Namah
Om Anantaaya Namah
Om Maadhavaaya Namah
Om Jetre Namah
Om Jagannaathaaya Namah
Om Jagadgurave Namah
Om Suravaryaaya Namah
Om Suraaraadhyaaya Namah
Om Suraraajaanujaaya Namah
Om Prabhave Namah
Om Haraye Namah
Om Hataaraye Namah
Om Vishveshaaya Namah
Om Shaashvataaya Namah
Om Shambhave Namah
Om Avyayaaya Namah
Om Bhaktaartibhanjanaaya Namah
Om Vaagmine Namah
Om Veeraaya Namah
Om Vikhyaatakeertimate Namah
Om Bhaaskaraaya Namah
Om Shaastratattvajnyaaya Namah
Om Daityashaastre Namah
Om Amareshvaraaya Namah
Om Naaraayanaaya Namah
Om Naraharaye Namah
Om Neerajaakshaaya Namah
Om Narapriyaaya Namah
Om Brahmanyaaya Namah
Om Brahmakrite Namah
Om Brahmane Namah
Om Brahmaangaaya Namah
Om Brahmapoojitaaya Namah
Om Krishnaaya Namah
Om Kritajnyaaya Namah
Om Govindaaya Namah
Om Hrisheekeshaaya Namah
Om Aghanaashanaaya Namah
Om Vishnave Namah
Om Jishnave Namah
Om Jitaaraataye Namah
Om Sajjanapriyaaya Namah
Om Eeshvaraaya Namah
Om Trivikramaaya Namah
Om Trilokeshaaya Namah
Om Trayyarthaaya Namah
Om Trigunaatmakaaya Namah
Om Kaakutsthaaya Namah
Om Kamalaakaantaaya Namah
Om Kaaleeyoragamardanaaya Namah
Om Kaalaambudashyaamalaangaaya Namah
Om Keshavaaya Namah
Om Kleshanaashanaaya Namah
Om Keshiprabhanjanaaya Namah
Om Kaantaaya Namah
Om Nandasoonave Namah
Om Arindamaaya Namah
Om Rukmineevallabhaaya Namah
Om Shauraye Namah
Om Balabhadraaya Namah
Om Balaanujaaya Namah
Om Daamodaraaya Namah
Om Hrisheekeshaaya Namah
Om Vaamanaaya Namah
Om Madhusoodanaaya Namah
Om Pootaaya Namah
Om Punyajanadhvamsine Namah
Om Punyashlokashikhaamanaye Namah
Om Aadimoortaye Namah
Om Dayaamoortaye Namah
Om Shaantamoortaye Namah
Om Amoortimate Namah
Om Parasmai Brahmane Namah
Om Parasmai Dhaamne Namah
Om Paavanaaya Namah
Om Pavanaaya Namah
Om Vibhave Namah
Om Chandraaya Namah
Om Chhandomayaaya Namah
Om Raamaaya Namah
Om Samsaaraambudhitaarakaaya Namah
Om Aaditeyaaya Namah
Om Achyutaaya Namah
Om Bhaanave Namah
Om Shankaraaya Namah
Om Shivaaya Namah
Om Oorjitaaya Namah
Om Maheshvaraaya Namah
Om Mahaayogine Namah
Om Mahaashaktaye Namah
Om Mahatpriyaaya Namah
Om Durjanadhvamsakaaya Namah
Om Asheshasajjanopaastasatphalaaya Namah
Om Paksheendravaahanaaya Namah
Om Akshobhyaaya Namah
Om Ksheeraabdhishayanaaya Namah
Om Vidhave Namah
Om Janaardanaaya Namah
Om Jagaddhetave Namah
Om Jitamanmathavigrahaaya Namah
Om Chakrapaanaye Namah
Om Shankhadhaarine Namah
Om Shaarngine Namah
Om Khadgine Namah
Om Gadaadharaaya Namah

|| Iti Shree Ranganaathaashtottara Shatanaamaavali Sampoornam ||

***

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

श्री रंगनाथ अष्टोत्तर शत नामावलि

ॐ श्रीरंगशायिने नमः ।
ॐ श्रीकांताय नमः ।
ॐ श्रीप्रदाय नमः ।
ॐ श्रितवत्सलाय नमः ।
ॐ अनंताय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ जेत्रे नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ जगद्गुरवे नमः ।
ॐ सुरवर्याय नमः । 10 ।

ॐ सुराराध्याय नमः ।
ॐ सुरराजानुजाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ हतारये नमः ।
ॐ विश्वेशाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ शंभवे नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ भक्तार्तिभंजनाय नमः । 20 ।

ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ विख्यातकीर्तिमते नमः ।
ॐ भास्कराय नमः ।
ॐ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ दैत्यशास्त्रे नमः ।
ॐ अमरेश्वराय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ नरहरये नमः ।
ॐ नीरजाक्षाय नमः । 30 ।

ॐ नरप्रियाय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मकृते नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ ब्रह्मांगाय नमः ।
ॐ ब्रह्मपूजिताय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ कृतज्ञाय नमः ।
ॐ गोविंदाय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः । 40 ।

ॐ अघनाशनाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ जितारातये नमः ।
ॐ सज्जनप्रियाय नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
ॐ त्रय्यर्थाय नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः । 50 ।

ॐ काकुत्स्थाय नमः ।
ॐ कमलाकांताय नमः ।
ॐ कालीयोरगमर्दनाय नमः ।
ॐ कालांबुदश्यामलांगाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ क्लेशनाशनाय नमः ।
ॐ केशिप्रभंजनाय नमः ।
ॐ कांताय नमः ।
ॐ नंदसूनवे नमः ।
ॐ अरिंदमाय नमः । 60 ।

ॐ रुक्मिणीवल्लभाय नमः ।
ॐ शौरये नमः ।
ॐ बलभद्राय नमः ।
ॐ बलानुजाय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ पूताय नमः ।
ॐ पुण्यजनध्वंसिने नमः । 70 ।

ॐ पुण्यश्लोकशिखामणये नमः ।
ॐ आदिमूर्तये नमः ।
ॐ दयामूर्तये नमः ।
ॐ शांतमूर्तये नमः ।
ॐ अमूर्तिमते नमः ।
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ॐ परस्मै धाम्ने नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ पवनाय नमः ।
ॐ विभवे नमः । 80 ।

ॐ चंद्राय नमः ।
ॐ छंदोमयाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ संसारांबुधितारकाय नमः ।
ॐ आदितेयाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ भानवे नमः ।
ॐ शंकराय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ ऊर्जिताय नमः । 90 ।

ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ महायोगिने नमः ।
ॐ महाशक्तये नमः ।
ॐ महत्प्रियाय नमः ।
ॐ दुर्जनध्वंसकाय नमः ।
ॐ अशेषसज्जनोपास्तसत्फलाय नमः ।
ॐ पक्षींद्रवाहनाय नमः ।
ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः ।
ॐ विधवे नमः । 100 ।

ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ जगद्धेतवे नमः ।
ॐ जितमन्मथविग्रहाय नमः ।
ॐ चक्रपाणये नमः ।
ॐ शंखधारिणे नमः ।
ॐ शारंगिणे नमः ।
ॐ खड्गिने नमः ।
ॐ गदाधराय नमः । 108 ।

|| इति श्री रंगनाथाअष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णनाम ||

***

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Odia

ଶ୍ରୀ ରଂଗନାଥ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ନାମାବଳି

ଓଂ ଶ୍ରୀରଂଗଶାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀକାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିତବତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଧବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜେତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଗୁରବେ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରବର୍ୟାୟ ନମଃ । 10 ।

ଓଂ ସୁରାରାଧ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁରରାଜାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭବେ ନମଃ ।
ଓଂ ହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ହତାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଶ୍ଵେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଭବେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅବ୍ୟୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାର୍ତିଭଂଜନାୟ ନମଃ । 20 ।

ଓଂ ବାଗ୍ମିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ବୀରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଖ୍ୟାତକୀର୍ତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାସ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୈତ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନରହରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀରଜାକ୍ଷାୟ ନମଃ । 30 ।

ଓଂ ନରପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମକୃତେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କୃତଜ୍ଞାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋବିଂଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ । 40 ।

ଓଂ ଅଘନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିଷ୍ଣବେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତାରାତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଜ୍ଜନପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଈଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିବିକ୍ରମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୟ୍ୟର୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକାୟ ନମଃ । 50 ।

ଓଂ କାକୁତ୍ସ୍ଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାକାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଳୀୟୋରଗମର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାଂବୁଦଶ୍ୟାମଲାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଲେଶନାଶନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେଶିପ୍ରଭଂଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନଂଦସୂନବେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅରିଂଦମାୟ ନମଃ । 60 ।

ଓଂ ରୁକ୍ମିଣୀବଲ୍ଲଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୌରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲଭଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲାନୁଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦାମୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ହୃଷୀକେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାମନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁସୂଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଣ୍ୟଜନଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ । 70 ।

ଓଂ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକଶିଖାମଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୟାମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂତମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମୂର୍ତିମତେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ପରସ୍ମୈ ଧାମ୍ନେ ନମଃ ।
ଓଂ ପାବନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପବନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଭବେ ନମଃ । 80 ।

ଓଂ ଚଂଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଛଂଦୋମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଂସାରାଂବୁଧିତାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦିତେୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାନବେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଜିତାୟ ନମଃ । 90 ।

ଓଂ ମହେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାୟୋଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଶକ୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ମହତ୍ପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଜନଧ୍ଵଂସକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶେଷସଜ୍ଜନୋପାସ୍ତସତ୍ଫଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପକ୍ଷୀଂଦ୍ରବାହନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅକ୍ଷୋଭ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିଶୟନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଧବେ ନମଃ । 100 ।

ଓଂ ଜନାର୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜଗଦ୍ଧେତବେ ନମଃ ।
ଓଂ ଜିତମନ୍ମଥବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚକ୍ରପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଂଖଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାରଂଗିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ । 108 ।

|| ଇତି ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗନାଥଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମ ||

***

Related posts

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali

bbkbbsr24

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali | केतु अष्टोत्तर शतनामावली

bbkbbsr24

Vishnu Ashtottara Shatanamavali | श्री विष्णु अष्टॊत्तर शतनामवली

bbkbbsr24