31.1 C
Bhubaneswar
May 28, 2024
Shatanamavali

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali | केतु अष्टोत्तर शतनामावली

Credit the Video : Shemaroo Bhakti YouTube Channel

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali

Om Ketave Namah
Om Sthoolashirase Namah
Om Shiromaatraaya Namah
Om Dhvajaakritaye Namah
Om Navamagrahaaya Namah
Om Simhaakaasureesambhootaaya Namah
Om Mahaabheetikaraaya Namah
Om Chatravarnaaya Namah
Om Pingalaakshaya Namah
Om Saphaladhoomrasankaashaaya Namah ॥ 10 ॥

Om Teekshanadamshtraaya Namah
Om Mahaarogaaya Namah
Om Raktanetraaya Namah
Om Chitrakaarine Namah
Om Teevrakopaaya Namah
Om Mahaasuraaya Namah
Om Krodhanidhaye Namah
Om Paapakantakaaya Namah
Om Chhaayaagrahaaya Namah
Om Antyagrahaaya Namah ॥ 20 ॥

Om Mahaasheershaayanamah
Om Sooryaaraye Namah
Om Pushpavadgraahine Namah
Om Varadahastaaya Namah
Om Gadaapaanaye Namah
Om Chitrashubhradharaaya Namah
Om Chitrarathaaya Namah
Om Chitradhvajapataakaaya Namah
Om Kulutthabhakshakaaya Namah
Om Vaidooryaabharanaaya Namah ॥ 30 ॥

Om Utpaatajanakaaya Namah
Om Shikhinendakaaya Namah
Om Shukamitraaya Namah
Om Mandasakhaaya Namah
Om Antarvedeeshvaraaya Namah
Om Jaimineegotrajaaya Namah
Om Chitraguptaatmane Namah
Om Dakshinaabhimukhaaya Namah
Om Ghanavarnaaya Namah
Om Ghoraaya Namah ॥ 40 ॥

Om Mukundavarapradaaya Namah
Om Mahaasurakulodbhavaaya Namah
Om Lambadehaaya Namah
Om Shikhine Namah
Om Utpaataroopadharaaya Namah
Om Mrityuputraaya Namah
Om Kaalaagnisannibhaaya Namah
Om Narapeethakaaya Namah
Om Sarvopadravakaarakaaya Namah
Om Vyaadhinaashakaraaya Namah ॥ 50 ॥

Om Analaaya Namah
Om Grahanakaarine Namah
Om Chitraprasootaaya Namah
Om Adrishyaaya Namah
Om Apasavyaprachaarine Namah
Om Navamepaadaaya Namah
Om Uparaagagocharaaya Namah
Om Panchameshokadaaya Namah
Om Purushakarmane Namah
Om Tureeyasthesukhapradaaya Namah ॥ 60 ॥

Om Triteeyevairadaaya Namah
Om Paapagrahaaya Namah
Om Spotakaarakaaya Namah
Om Praananaathaaya Namah
Om Panchameshramakaraaya Namah
Om Dviteeyesphrutavatrpadaaya Namah
Om Vishaakulita Vaktraaya Namah
Om Kaamaroopine Namah
Om Chaturthemaatrinaashakaaya Namah
Om Navamepitrinaashakaaya Namah ॥ 70 ॥

Om Antevairapradaaya Namah
Om Simhadamshaaya Namah
Om Satye Anritavate Namah
Om Sutaanandanabandhakaaya Namah
Om Sarpaakshijaataaya Namah
Om Karmaraashyudbhavaaya Namah
Om Upaantekeertidaaya Namah
Om Saptamekalahapradaaya Namah
Om Oordhvamoordajaaya Namah
Om Anangaaya Namah ॥ 80 ॥

Om Ashtamevyaadhikartre Namah
Om Dhanebahusukhapradaaya Namah
Om Jananerogadaaya Namah
Om Grihottamsaaya Namah
Om Asheshajanapoojitaaya Namah
Om Paapadrishtaye Namah
Om Khecharaaya Namah
Om Shaambhavaaya Namah
Om Nataaya Namah
Om Shaashvataaya Namah ॥ 90 ॥

Om Shubhaashubhaphalapradaaya Namah
Om Sudhaapaayine Namah
Om Dhoomraaya Namah
Om Simhaasanaaya Namah
Om Raveendudyutishamanaaya Namah
Om Ajitaaya Namah
Om Vichitrakapolasyandanaaya Namah
Om Bhaktavatsalaaya Namah
Om Karaalavadanaaya Namah
Om Raktalochanaaya Namah ॥ 100 ॥

Om Pingalaakshaaya Namah
Om Vidaahakaaya Namah
Om Bhaktarakshakaaya Namah
Om Bhaktaabheeshtaphalapradaaya Namah
Om Ketumoortaye Namah
Om Kapilaakshaaya Namah
Om Kaalaagnisannibhaaya Namah
Om Himagarbhaaya Namah ॥ 108 ॥

॥ Iti Shree Ketu Ashtottara Shatanaamaavali Samaptaha ॥

केतु अष्टोत्तर शतनामावली

ॐ कॆतवॆ नमः ।
ॐ स्थूलशिरसॆ नमः ।
ॐ शिरॊमात्राय नमः ।
ॐ ध्वजाकृतयॆ नमः ।
ॐ नवग्रहयुताय नमः ।
ॐ सिंहिकासुरीगर्भसंभवाय नमः ।
ॐ महाभीतिहराय नमः ।
ॐ चित्रवर्णाय नमः ।
ॐ श्री पिंगळाक्षाय नमः ।
ॐ फलधूम्रसंकाशाय नमः ॥ १० ॥

ॐ तीक्ष्णदंष्ट्राय नमः ।
ॐ महॊरगाय नमः ।
ॐ रक्तनॆत्राय नमः ।
ॐ चित्रकारिणॆ नमः ।
ॐ तीव्रकॊपाय नमः ।
ॐ महाशूराय नमः ।
ॐ पापकंटकाय नमः ।
ॐ क्रॊधनिधयॆ नमः ।
ॐ छायाग्रहविशॆषकाय नमः ।
ॐ अंत्यग्रहाय नमः ॥ २० ॥

ॐ महाशीर्षाय नमः ।
ॐ सूर्यारयॆ नमः ।
ॐ पुष्पवद्गृहिणॆ नमः ।
ॐ वरदहस्ताय नमः ।
ॐ गदापाणयॆ नमः ।
ॐ चित्रशुभ्रधराय नमः ।
ॐ चित्रध्वजपताकाय नमः ।
ॐ घॊराय नमः ।
ॐ चित्ररथाय नमः ।
ॐ शिखिनॆ नमः ॥ ३० ॥

ॐ कुळत्थभक्षकाय नमः ।
ॐ वैढूर्याभरणाय नमः ।
ॐ उत्पातजनकाय नमः ।
ॐ शुक्रमित्राय नमः ।
ॐ मंदारखाय नमः ।
ॐ शिखिनॆंधपकाय नमः ।
ॐ अंतर्वॆदिनॆ नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ जैमिनिगॊत्रजाय नमः ।
ॐ चित्रगुप्तात्मनॆ नमः ॥ ४० ॥

ॐ दक्षिणाभिमुखाय नमः ।
ॐ मुकुंदवरप्रदाय नमः ।
ॐ महासुरकुलॊद्भवाय नमः ।
ॐ घनवर्णाय नमः ।
ॐ लघुदॆहाय नमः ।
ॐ मृत्युपुत्राय नमः ।
ॐ उत्पातरूपधारिणॆ नमः ।
ॐ अदृश्याय नमः ।
ॐ कालाग्निसन्निभाय नमः ।
ॐ नृपीठाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ ग्रहकारिणॆ नमः ।
ॐ सर्वॊपद्रवकारकाय नमः ।
ॐ चित्रप्रसूताय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः ।
ॐ अपसव्यप्रचारिणॆ नमः ।
ॐ नवमॆपापदायकाय नमः ।
ॐ पंचमॆशॊकदाय नमः ।
ॐ उपरागगॊचराय नमः ।
ॐ पुरुषकर्मणॆ नमः ॥ ६० ॥

ॐ तुरीयॆस्थॆसुखप्रदाय नमः ।
ॐ तृतीयॆवैरदाय नमः ।
ॐ पापग्रहाय नमः ।
ॐ स्फॊटकारकाय नमः ।
ॐ प्राणनाथाय नमः ।
ॐ पंचमॆश्रमकारकाय नमः ।
ॐ द्वितीयॆस्फुटवाग्धात्रॆ नमः ।
ॐ विषाकुलितवक्त्राय नमः ।
ॐ कामरूपिणॆ नमः ।
ॐ सिंहदंताय नमः ॥ ७० ॥

ॐ सत्यॊपनृतवतॆ नमः ।
ॐ चतुर्थॆवमातृनाशाय नमः ।
ॐ नवमॆपितृनाशाय नमः ।
ॐ अंतॆवैरप्रदाय नमः ।
ॐ सुतानंदनबंधकाय नमः ।
ॐ सर्पाक्षिजाताय नमः ।
ॐ अनंगाय नमः ।
ॐ कर्मराश्शुद्भवाय नमः ।
ॐ अपांतॆकीर्तिदाय नमः ।
ॐ सप्तमॆकलहप्रदाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ अष्टमॆव्याधिकर्त्रॆ नमः ।
ॐ धनॆबहुसुखप्रदाय नमः ।
ॐ जननॆरॊगदाय नमः ।
ॐ ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः ।
ॐ ग्रहनायकाय नमः ।
ॐ पापदृष्टयॆ नमः ।
ॐ खॆचराय नमः ।
ॐ शांभवाय नमः ।
ॐ आशॆषपूजिताय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ॥ ९० ॥

ॐ वटाय नमः ।
ॐ शुभाशुभफलप्रदाय नमः ।
ॐ धूम्राय नमः ।
ॐ सुधापायिनॆ नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ सिंहासनाय नमः ।
ॐ कॆतुमूर्तयॆ नमः ।
ॐ रवींदुद्युतिनाशकाय नमः ।
ॐ अमराय नमः ॥ १०० ॥

ॐ पीठकाय नमः ।
ॐ विष्णुदृष्टाय नमः ।
ॐ अमरॆश्वराय नमः ।
ॐ भक्तरक्षकाय नमः ।
ॐ वैचित्र्यकपॊलस्यंदनाय नमः ।
ॐ विचित्रफलदायिनॆ नमः ।
ॐ भक्ताभीष्टफलदाय नमः ।
ॐ कॆतवॆ नमः ॥ १०८ ॥

॥ इति केतु अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम्‌ ॥

***

Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Odia

॥ କେତୁ ଆଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାବଳି ॥

ଓଂ କେତବେ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଥୂଲଶିରସେ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିରୋମାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧ୍ଵଜାକୃତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ନବଗ୍ରହୟୁତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହିକାସୁରୀଗର୍ଭସଂଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୀତିକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରବର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରୀପିଙ୍ଗଲାକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଫୁଲ୍ଲଧୂମ୍ରସଂକାଷାୟ ନମଃ ॥ ୧୦ ॥

ଓଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହୋଦରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ରକ୍ତନେତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ତୀବ୍ରକୋପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସୁରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୂରକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଧନିଧୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଛାୟାଗ୍ରହବିଶେଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତ୍ୟଗ୍ରହାୟ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ମହାଶୀର୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୂର୍ୟାରୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍ପବଦ୍ଗ୍ରାହିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ବରହସ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାପାଣୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରବସ୍ତ୍ରଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଧ୍ଵଜପତାକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘୋରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରରଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖିନେ ନମଃ ॥ ୩୦ ॥

ଓଂ କୁଲୁତ୍ଥଭକ୍ଷକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୈଡୂର୍ୟାଭରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ପାତଜନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁକ୍ରମିତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମନ୍ଦସଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଦାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାକପତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୈମିନିଗୋତ୍ରଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତାତ୍ମନେ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୁକୁନ୍ଦବରପାତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସୁରକୁଲୋଦ୍ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଘନବର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଲମ୍ବଦେବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁପୁତ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉତ୍ପାତରୂପଧାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲାଗ୍ନିସଂନିଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନୃପୀଡାୟ ନମଃ ॥ ୫୦ ॥

ଓଂ ଗ୍ରହକାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ବୋପଦ୍ରବକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିତ୍ରପ୍ରସୂତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ବବ୍ୟାଧିବିନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପସବ୍ୟପ୍ରଚାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନବମେ ପାପଦାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଂଚମେ ଶୋକଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପରାଗଖେଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅତିପୁରୁଷକର୍ମଣେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

ଓଂ ତୁରୀୟେ ସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୃତୀୟେ ବୈରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଫୋଟକକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରାଣନାଥାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପଞ୍ଚମେ ଶ୍ରମକାରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦ୍ଵିତୀୟେଽସ୍ଫୁଟବଗ୍ଦାତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଷାକୁଲିତବକ୍ତ୍ରକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କାମରୂପିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହଦନ୍ତାୟ ନମଃ ॥ ୭୦ ॥

ଓଂ କୁଶେଧ୍ମପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚତୁର୍ଥେ ମାତୃନାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନବମେ ପିତୃନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ତ୍ୟେ ବୈରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁତାନନ୍ଦନ୍ନିଧନକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ପାକ୍ଷିଜାତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଙ୍ଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ମରାଶ୍ୟୁଦ୍ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଉପାନ୍ତେ କୀର୍ତିଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସପ୍ତମେ କଲହପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଅଷ୍ଟମେ ବ୍ୟାଧିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ଧନେ ବହୁସୁଖପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଜନନେ ରୋଗଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଊର୍ଧ୍ଵମୂର୍ଧଜାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପଦୃଷ୍ଟୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ଖେଚରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାମ୍ଭବାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶେଷପୂଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତାୟ ନମଃ ॥ ୯୦ ॥

ଓଂ ନଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଭାଶୁଭଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଧୂମ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଧାପାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସିଂହାସନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କେତୁମୂର୍ତୟେ ନମଃ ।
ଓଂ ରବୀନ୍ଦୁଦ୍ୟୁତିନାଶକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ପୀଡକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମର୍ତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଷ୍ଣୁଦୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅସୁରେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତରକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକପଟସ୍ୟନ୍ଦନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବିଚିତ୍ରଫଲଦାୟିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀ କେତୁ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାବଳି ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

***

Related posts

Sri Ranganatha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24

Saraswati Mata Ashtottara Shatanamavali Stotram Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24

Santoshi Mata Ashtottara Shatanamavali

bbkbbsr24