42.1 C
Bhubaneswar
April 19, 2024
Ashtakam

Shree Giriraj Dharyashtakam Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Shree Giriraj Dharyashtakam – written Shree Vallabhacharya Virachitam

Shree Giriraj Dharyashtakam

Credit Image: Pinterest

Shree Giriraj Dharyashtakam

Bhakta Bhilasha – charita nu-sari, dughdadi chauryena yasho visaari ।
Kumarita nandita ghosha naari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 1 ॥

Vrajangana vrunda sada vihaari, angai gruha gara tamopahaari ।
Krida rasa ve shatamo bhisaari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 2 ॥

Venu swana nandita panna gaari, rasa tala nrutya pada prachari ।
Kridan vayasya, kruti daitya maari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 3 ॥

Pulinda dara hitha shamba raari, rama samo daara, daya prakari ।
Govardhane kandha phalo pahari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 4 ॥

Kalinda jakoola dukoola haari, kumarika kaama kala vitaari ।
Vrundavane godhana vruda chaari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 5 ॥

Vrajendra sarvadhika sharma-kari, mahendra garvadhika garva haari ।
Vrundavane kandha phalo pahari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 6 ॥

Mana: kala natha tamo vidhari, vanshi-rava kaarita tat kumari ।
Raasot savodwai rasabhddhi saari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 7 ॥

Mattha dvipodaama gatanu kaari, luntath prasoona, prapadina haari ।
Ramo rasas samsparsha, kara prasaari, mama Prabhu Shree Girirajdhari ॥ 8 ॥

Credit the Video: Studio Rhythm YouTube Channel

Credit the Video: Dakshesh Sampat YouTube Channel

Related posts

Vraja Raja Suta Ashtakam Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24

Sri Jagannatha Ashtakam | श्री जगन्नाथाष्टकम् | ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାଷ୍ଟକମ୍

bbkbbsr24

ନିରାଶ୍ରୟାଷ୍ଟକମ୍ | Nirashrayastakam | Nirasrayastakam Lyrics in Odia – Bhakti Bharat Ki

bbkbbsr24