Maha Sudarshana Mantra Lyrics in English – Bhakti Bharat Ki

Maha Sudarshana Mantra

Maha Sudarshana Mantra

Maha Sudarshana Mantra in English

Om Shreem Hreem Kleem
Krishnaaya Govindaaya
Gopeejana Vallabhaya
Paraya Param Purushaaya Paramathman
Para Karma Manthtra Yanthra Tanthra
Oushadha Visha Aabichara Astra Shastra
Samhara Samhara Mrithiyur Mochaya Mochaya
Om Namo Bhagavathey
Maha Sudarshanaya
Om Preem Reem Rum
Deepthrey Jwala Pareethaya
Sarwa Digkchobhanakaraye Karaeya
Hum Phat Para Bhrahmaney
Param Jyothish Swaha

***

Credit the Video: CHITRA NAGRAJ YouTube Channel

Leave a Comment

error: Content BhaktiBharatKi Copy is protected !!